Хүч нэмэгдүүлэгч

CFD арилжааны хэрэгслүүд

Хэрэглэгчидэд зах зээлийн арилжаанд оролцоход эрсдлээ удирдах, боломжыг олоход зөв арилжааны хэрэгсэл шаардлагатай болдгыг Инфинокс мэддэг. Зөв хэрэгслийг ашигласнаар арилжааны стратегид өөрчлөлт авчирдаг.

MQL4 ба MQL5

Таны МТ4 болон МТ5 платформ нь хүчирхэг арилжааны платформоос гадна өргөн хүрээний хэрэгсэл, үйлдлүүдтэй ба эдгээрийг платформ дотроосоо болон МетаКвот вебсайтаас ашиглаж болно.

Voice id icon Дуу хоолойн тэмдэг Арилжааны дохио
Indicators icon Итгэлцүүрийн тэмдэг Итгэлцүүр
Share icon Хуваалцах тэмдэг Бүлгэм
Layout module icon Схем зурагын тэмдэг Өөрчлөлт хийх
mql4 icon