Арилжаа

Маркетийн цагийн хуваарь

Маркетийн цагийн хуваарийн шинэчлэлтийг авахын тулд Инфиноксын энэ хуудсанд хандана уу.

Маркетийн цагийн хуваарь

Маркетийн цагийн хуваарь ба амралт өөрчлөгддөг. Энэ талаарх мэдээллийг аль болох цаг алдалгүй мэдээллэж байх болно.

Арилжааны худалдаалах цаг нь GMT +2

Symbol 17th January 2022
Martin Luther King Jr. Day
25th January 2022
Australia Day
26th January 2022
Australia Day
31st January 2022
Chinese New Year' Eve
XAUEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
XAGEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
XPDUSDEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
XPTUSDEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
NGEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
GASEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
CopperEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
CottonClosedNormalNormalNormal
OJClosedNormalNormalNormal
CocoaClosedNormalNormalNormal
CoffeeClosedNormalNormalNormal
SugarClosedNormalNormalNormal
SoybeanClosedNormalNormalNormal
WheatClosedNormalNormalNormal
Cl-OilEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
USOUSDEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
US30Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
SPX500Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
NAS100Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
US2000Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
JPN225Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
HKG33NormalNormalNormalEarly Closed @ 06:00
AUS200NormalEarly Closed @ 23:00Late Opened @ 08:10Normal
VIXEarly Closed @ 18:30NormalNormalNormal
GOLDftEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
SILVERftEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
SP500ftEarly Closed @ 20:00NormalNormalNormal
DJ30ftEarly Closed @ 20:00NormalNormalNormal
NAS100ftEarly Closed @ 20:00NormalNormalNormal
GER40ftEarly Closed @ 23:00NormalNormalNormal
HK50ftNormalNormalNormalEarly Closed @ 06:00
US shares CFDsClosedNormalNormalNormal
ETFClosedNormalNormalNormal
Symbol Product Roll Date
VIXVolatility2022/1/14
CL-OILCrude Oil West Texas2022/1/18
GOLDftGold2022/1/20
HK50ftHSI Future2022/1/26
UKOUSDftBrent Oil Future2022/1/27
Symbol 1st February 2022
Chinese New Year
2nd February 2022
Chinese New Year
3rd February 2022
Chinese New Year
HKG33ClosedClosedClosed
HK50ftClosedClosedClosed
Symbol Product Roll Date
VIXVolatility2/11/2022
CL-OILCrude Oil West Texas2/18/2022
HK50ftHSI Future2/23/2022
UKOUSDftBrent Oil Future2/24/2022
SILVERftSilver2/25/2022

Тусламж (холбоо барих)

Манай премиум тусламжийн баг танд тусалахад бэлэн байна. Хэрэв асуулт байвал бидэнтэй холбогдоорой.

Шууд данс нээнэ үү