CFD арилжаа гэж юу вэ?

IX icon

гарчиг_аар INFINOX

Пүрэв 4 2 сар 2021, 6:04 орой
унших_цаг_боллоо
0 mins

Та туршлагатай хөрөнгө оруулагч эсвэл шинэхэн арилжаалагч гэдгээс үл хамааран CFD арилжаа гэсэн нэр томьёотой таарч байсан байх. CFD нь бүх төрлийн арилжаалагчдад өвөрмөц боломжууд, эрсдэлийг санал болгодог санхүүгийн хөшүүрэг буюу цогц хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн юм.

Table of contents

CFD арилжаа гэж юу вэ?

Та туршлагатай хөрөнгө оруулагч эсвэл шинэхэн арилжаалагч гэдгээс үл хамааран CFD арилжаа гэсэн нэр томьёотой таарч байсан байх. CFD нь бүх төрлийн арилжаалагчдад өвөрмөц боломжууд, эрсдэлийг санал болгодог санхүүгийн хөшүүрэг буюу цогц хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн юм.

CFD-н арилжааны үйл ажиллагаа нь сүүлийн хорь гаруй жилийн турш санхүүгийн гол үндсэн зах зээлд суурилан ирсэн бөгөөд санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд нь дэлхий дээрх хамгийн их арилжаалагддаг бүтээгдэхүүнүүдийн нэг юм.

Тэгэхээр CFD гэж юу вэ, CFD арилжаа хэрхэн ажилладаг вэ? Эндээс бид CFD арилжааны стратегийн үндсэн ойлголтоос эхлэн түлхүүр ойлголт хүртэлх зайлшгүй чухал зүйлсийг мэдэж авна.

CFD гэж юу вэ?

Зөрүүтэй нөхцөлийн гэрээ нь өөрөө хөрөнгө биш, харин хөрөнгийн ангиллын санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл юм. Энэ нь худалдан авагч, худалдаалагч хоёрын хооронд байгуулсан гэрээ бөгөөд хөрөнгийг шууд эзэмшихгүйгээр маржин дээр арилжаа хийх боломжийг танд олгодог.

CFD нь танд фьючерс, своп, опционтой ижил байдлаар хөрөнгийн үнийг шууд эзэмшихэд саад бэрхшээлгүйгээр болон зардалгүйгээр тэдгээрийг таамаглах боломжийг олгодог. CFD-г нэрээс нь харахад хоёр талын хооронд байгуулсан гэрээ бөгөөд хоёр тал тус бүр хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөнийг таамаглаж, үнийн зөрүү дээр солилцохоор тохиролцоно.

Гэрээний үнэ болон хөдөлгөөн нь тухайн хөрөнгийн суурь үндсэн үнэд тулгуурладаггүй, харин арилжаалагчид, брокеруудын тавьсан үнэд тулгуурладаг гэдгийг онцлох нь чухал. CFD нь өргөн хүрээний хөрөнгийн ангилал. CFD-г арилжаалагчид хувьцаа, криптовалют, цаасан валют, металл, үнэт цаас гэх мэтээр худалдан авч, борлуулж болно.

CFD хэрхэн ажилладаг вэ?

CFD-г ашиглахад төвөгтэй мэт санагдаж болох ч хэрхэн ажиллаж, ашиг олох нь ойлгоход энгийн бөгөөд амархан. Энэ нь товчхондоо тодорхой хөрөнгийн ирээдүйн үнээс ашиг олохын тулд хөрөнгийн зах зээл дээр таамаглах арга, явдал юм. Таны гүйцэтгэж буй CFD арилжааны төрлөөс хамааран та хөрөнгийн үнийг өсгөж эсвэл бууруулж ашиг олох боломжтой.

Та арилжаа хийхдээ "урт үргэлжлүүлэх" эсвэл "богино үргэлжлүүлэх" эсэхээс энэ нь хамаарах ба бид үүний тухай доор дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. CFD нь хувьцаа болон бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах эсвэл аливаа төрлийн гүйлгээг агуулдаггүй бөгөөд; үүний оронд хоёр талд хөрөнгийн ирээдүйн үнэд тус бүр байр сууриа эзлэх боломж олгоно. Нэгэнт байр сууриа эзэлсэн тохиолдолд гэрээ эхэлж байна гэсэн үг.

Гэрээ эхлэх, хаах хоорондын үнийн зөрүүг брокер төлөх эсвэл хүлээн авахыг энэ гэрээ тодорхойлж зааж өгнө. Та Apple-н хувьцаа гэх мэт хөрөнгө тодорхой хугацааны дотор өснө гэсэн байр суурьтай CFD-г гаргалаа гэж бодъё. Хэрэв энэ үнэ өсвөл нөгөө тал танд Apple-н хувьцааны анхны үнэ болон хаалтын үеийн одоогийн үнэ хоорондын зөрүүг төлнө. CFD нь зарчмын хувьд ингэж ажилладаг.

CFD арилжаа гэж юу вэ?

Та ингээд зөрүүтэй нөхцөлийн гэрээ гэж юу болохыг мэддэг боллоо. Одоо CFD арилжаа гэж юу вэ гэж асуух нь зөв болов уу? CFD арилжаа нь дээр дурдсанчлан хөрөнгийн ирээдүйн үнэ дээрх таамаглал бөгөөд таны ашиг эсвэл алдагдал гэрээг эхлүүлэх, хаах хооронд үүссэн үнийн зөрүүгээс харагдана.

Гэхдээ ингээд дууслаа гэсэн үг биш юм. CFD нь санхүүгийн өндөр хөшүүрэг бүтээгдэхүүн бөгөөд таны бодитоор олж авах эсвэл алдах зүйл нь зөвхөн хөрөнгийн үнийн зөрүүгээс хамаагүй илүү зүйлс байдаг гэсэн үг юм. Үйл явцыг илүү сайн ойлгуулах үүднээс CFD арилжааны гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг задлан үзье.

Урт үргэлжлүүлэх үү, богино үргэлжлүүлэх үү?

Дээр дурдсаны дагуу, танд CFD нь хөрөнгийн төлөө эсвэл түүнийг эсрэг бооцоо тавих боломжийг олгодог. Гэхдээ энэ нь олон зах зээлд хориотой байдаг хувьцааны хомсдолтой адилхан сонсогдож байгаа ч үнэн хэрэгтээ тийм биш юм. Энэ нь аливаа хөрөнгийн өмчлөлийг хамран оролцуулдаггүй.

CFD арилжаалах үед таны авахаар шийдсэн байр суурь: урт эсвэл богино гэсэн хоёр ангилалд багтдаг. Урт үргэлжлүүлэх нь сонгосон хөрөнгийн үнэ ойрын ирээдүйд өснө гэдэгт итгэдэг арилжаалагчийн байр суурийг илтгэнэ. Урт, удаан үргэлжлүүлэхийн тулд та CFD дээр "худалдан авах захиалга" оруулж болно. Хэрэв гэрээ хаагдах үед үнэ өссөн бол та байр сууриа хааж, ашгаа цуглуулахын тулд худалдаж болно.

CFD-д богино үргэлжлүүлэх нь арилжаалагч хөрөнгийн үнэ буурна гэсэн хүлээлттэй байр суурьд байгаа гэсэн үг. Энэ нь ихэвчлэн арилжааны өдөр л буюу маш богино хугацаанд болж үргэлжилдэг. Хэрэв та хөрөнгийн үнэ маш богино хугацаанд буурна гэж үзэж байвал "худалдах захиалга" оруулж, үнэ буурах үед худалдаж болно.

Санхүүгийн хөшүүрэг яагаад чухал байдаг вэ?

CFD нь одоогийн байдлаар санхүүгийн зах зээл дээрх хамгийн өндөр хөшүүрэг бүхий бүтээгдэхүүнүүдийн нэг юм. Энэ нь ялангуяа өндөр эрсдэл үүрч, өндөр шагнал авах дуртай зарим арилжаалагчдад таалагдах давуу тал болон сул талуудтай. Хөшүүргийн маржин гэдэг нь арилжаалагчид анхны мөнгөн хөрөнгө оруулалт хийх боломжоос хамаагүй том байр суурь нээх боломжтой гэсэн үг болно.

Жишээлбэл, хөрөнгө 10% маржинтай байгаа ба таны брокерийн дансанд £1000 байвал та тухайн хөрөнгийн £10,000 хүртэлх хөрөнгийг "худалдан авах" боломжтой болно. Хэдийгээр энэ нь танд байгаа нөөц боломжоос хамаагүй том байр суурийг нээж өгөх ч таныг тэр хэрээр илүү их алдагдалд оруулж болно.

Энэхүү хөшүүргийн жин гэдэг нь үнийн багахан хөдөлгөөн таны хөшүүргийн маржин дагуу эдгээр хөдөлгөөнийг үржүүлдэг тул илүү их ашиг эсвэл алдагдалд хүргэж болзошгүй гэсэн үг болно.

Хөшүүрэгтэй бол та анхны хөрөнгө оруулалтаасаа арай их алдагдал хүлээж болно гэдгийг анхаарах нь чухал. Таны дансанд нэмэлт хөрөнгө оруулах хүсэлтийг брокер гаргах боломжтой болно. Байр суурь таны эсрэг хөдөлж, таны анхны хөрөнгө зөрүүг нөхөх боломжгүй тохиолдолд ийм зүйл болдог.

Зөрүү маш чухал

CFD дээрх зөрүү нь худалдан авах үнэ болон худалдах үнийн зөрүү юм. Брокерийн платформ дээрээ санал болгосон худалдан авах үнийг ашиглан та арилжаанд орж, санал болгосон худалдах үнийг ашиглан арилжаанаас гарч болно. CFD арилжаалагчийн хувьд зөрүү нь таны анхаарч байх ёстой зардал юм. Ийм учраас зөрүү бага байх хандлагатай, хөрвөх чадвар өндөртэй зах зээлийг дагаж байх нь чухал бөгөөд ингэснээр таны боломжит ашгийг нэмэгдүүлж, боломжит алдагдлын хэмжээг багасгаж чадна.

Хөрвөх чадвар ихтэй байх тусмаа сайн

CFD брокер эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгч таны гүйлгээний хөрвөх чадварыг хангадаг. Та зах зээлтэй шууд харьцдаггүй бөгөөд шууд хөрөнгө худалдан авдаггүй тул бусад олон төрлийн санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүдтэй харьцуулахад та CFD-д илүү их хөрвөх чадвартай байх болно.

Зах зээлийн хөрвөх чадвар таныг хэр хурдан худалдан авах, худалдах эсвэл байр суурь нээх, хаах зэрэгт нөлөөлдөг. Хөрвөх чадвар нь үнийн хамгийн бага өөрчлөлтөөс ашиг олох боломжтой зөрүүтэй нөхцөлийн гэрээгээр ажиллахад чухал ач холбогдол болно. Хэрэв зах зээлийн хөрвөх чадвар бага байх тохиолдолд танд хөрөнгө худалдах эсвэл байр сууриа хаах нь илүү хүнд байх болно.

CFD-тэй бол хөрвөх чадвар нэмэгдсээр байх болно. Хэрэв та үндсэн хөрөнгөөрөө хангалттай арилжаа хийж чадаагүй бол таны CFD хөрвөх чадваргүй болж магадгүй. Энэ нь маш эрсдэлтэй бөгөөд таны CFD үйлчилгээ үзүүлэгч таны гэрээг ашиггүй үнээр шууд хаах эсвэл цаашид нээлттэй байлгахын тулд нэмэлт маржин төлбөр шаардах боломжтой гэсэн үг болно. Ийм учраас маш сайн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болох алдартай форекс хос нь CFD арилжаанд илүү тохиромжтой байдаг.

CFD арилжааны жишээ

Сая хүртэл ярьсан зүйлээ CFD арилжааны жишээгээр тайлбарлая. Та брокерийн платформоо нээгээд хартал HSBC худалдан авах үнэ £27.60, худалдах үнэ £27.59 байна гэж үзье. HSBC-н хувьцааны үнэ ирээдүйд өсөх төлөвтэй байгаа тул ирээдүйн үнийн өсөлт дээр бооцоо тавьж, урт удаан үргэлжлүүлэхийг сонгож магадгүй.

Та хөшүүргээ ашиглан 2,000 хувьцаа CFD худалдан авч болно. Гэхдээ та зөвхөн маржин дээр арилжаа хийж байгаа тул хувьцааны үнийг бүтэн төлөх шаардлагатай гэсэн үг биш. CFD хөшүүрэгтэй байдаг нь та өөрийн маржинийг ил арилжаалан үржүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тиймээс, HSBC 5%-ийн маржин хүчин зүйлтэй бол таны маржингийн зардал таны арилжаанд орох нийт дүнгийн 5% байна.

HSBC 2,000 ширхэг хувьцааны үнэ £27.60 дээр £55,200 байна. Үүний 5% нь £2,760 бөгөөд энэ нь таны төлөх дүн болно. Хэрэв гэрээний хугацаанд хувьцааны үнэ £2-оор өсвөл таны ашиг 2 х 2,000 болж, та £4,000 олно гэсэн үг. Эсрэгээрээ хувьцааны үнэ таны бодож байсан шиг өсөөгүй тохиолдолд мөн энэ хугацаанд £1-ээр буурвал та 1 x 2,000 буюу £2,000 алдах болно.

CFD-н давуу тал болон сул талууд

Давуу тал

 • CFD арилжаа танд портфелоосоо эсрэг байр суурь эзлэх боломжийг олгож, тогтворгүй байдлын эсрэг зохистой эрсдэл хамгаалалтын хэрэглүүр олгодог.
 • CFD танд уламжлалт хувьцааны арилжааны журмыг дагахгүй, удаан хугацаанд хүлээх шаардлагагүйгээр арилжааг хурдан гүйцэтгэх боломж олгодог.
 • Хөшүүргийн өндөр дүн танд томоохон байр суурийг нээж, таны төлж чадах хэмжээнээс хамаагүй их хэмжээний арилжаа хийх боломж олгодог.
 • CFD бодит хөрөнгийг худалдан авахад хамаарахгүй бөгөөд Их Британийн арилжаалагчид тэмдэгтийн хураамж төлөх шаардлагагүй гэсэн үг болно.

Сул тал

 • Мөн хөшүүрэг гэдэг нь байр суурь таны эсрэг хөдөлсөн тохиолдолд та хүлээх ёстой их хэмжээний алдагдалд өөрийгөө оруулж байна гэсэн үг.
 • Олон брокерийн пүүсүүд таны ашгийг буруулах ихээхэн хэмжээний шимтгэл авдаг.
 • CFD хөрөнгө биш бөгөөд, өөрөөр хэлбэл та аливаа хөрөнгө оруулалт эзэмшихгүй харин үнийн хэлбэлзлийн талаар таамаг тавьж байна гэсэн үг.
 • Зарим CFD зах зээлд хөрвөх чадваргүй эрсдэл өндөр байгаа нь их хэмжээний алдагдалд хүргэж болно.

CFD арилжаа хэрхэн хийх вэ

CFD арилжаа хийх маш энгийн бөгөөд амар байдаг нь CFD арилжаа маш их алдартай болсны нэг шалтгаан нь болдог. Эдгээр нь ерөнхийдөө таны хийх ёстой алхам юм:

 • Өөртөө онлайн брокерийн данс эсвэл арилжааны платформ нээнэ.
 • Форекс эсвэл капитал гэх мэт арилжаа хийх зах зээлийг сонгоно.
 • Өөрийн сонирхож буй хөрөнгө болон зах зээл дээр судалгаа хийнэ.
 • Худалдан авах' эсвэл 'худалдах' дээр дарах эсэхээ шийднэ.
 • Хэрэв таны эсрэг үнэ хэт хол хөдөлбөл шууд таны байр суурийг хаах алдагдал зогсоохыг нэмнэ.
 • Арилжаагаа хянаж, 'арилжааг хаах' эсвэл 'байрь суурийг хаах' дээр дарж 'зөв' цагтаа арилжаагаа хаагаарай.

CFD зохицуулалт

CFD-г тодорхойлох нэг онцлог нь хувьцаа, бонд, фьючерстэй харьцуулахад зохицуулалт нь маш хөнгөн байдаг. Брокерийн дансанд тань хэр хэмжээний бэлэн мөнгө хэрэгтэйг зохицуулах хөрөнгийн шаардлага, журам нь бага байдаг.

Саяхан Их Британийн Санхүүгийн Удирдлагын Газраас (FCA) гаргасан зохицуулалт нь эдгээр бүтээгдэхүүний эрсдэлийг бууруулах зорилготой. Жишээлбэл, арилжаалагчдын дансанд байгаа хөрөнгө нь нээлттэй CFD байр суурьд шаардагдах маржингийн 50%-иас бага бол пүүсүүд дансаа хаах шаардлагатай болно. Мөн 30:1-ээс 2:1-ийн хооронд байх ёстой хөшүүргийн хязгаарлалтууд бий.

Хэрэв та Их Британид амьдардаг бол үргэлж FCA-н зохицуулалттай CFD брокерийг сонгоорой. Дэлхий даяарх CFD ихэвчлэн зохицуулалтгүй байгаагийн улмаас АНУ-д одоогоор хориглогдсон байна. АНУ-ын арилжаалагчид одоо ямар ч аргаар CFD арилжаа хийх боломжгүй гэсэн үг юм.

CFD түгээмэл асуултууд

CFD арилжааны хамгийн сайн платформууд юу вэ?

Үргэлж найдвартай байдаг, сайн үнэлгээтэй CFD арилжааны платформ ашиглаж байгаарай. Одоогоор зах зээл дээрх хамгийн шилдэг CFD арилжааны платформуудыг дурдвал:

 • INFINOX Metatrader 4 (MT4) болон Metatrader 5 (MT5) платформууд
 • eToro CFD арилжааны платформ
 • Интерактив брокерууд
 • IG
 • XTB

Би брокерийн платформд ямар шимтгэл төлөх ёстой вэ?

Гүйцэтгэсэн арилжаанаас ихэнх CFD брокер платформууд шимтгэл авдаг. Шимтгэл нь хоорондоо ихээхэн ялгаатай байж болох тул платформоо ухаалгаар сонгоорой. Нэмж хэлэхэд, та байр сууриа нэг хоногоос дээш хугацаагаар барьж байгаа бол ихэнх платформ шөнийн шимтгэл гэж авдаг. Үүнээс гадна админ болон депозитын шимтгэл авч болзошгүй тул жижиг хэвлэмэлийг үргэлж уншиж байна уу.

Би CFD ямар чиглэлд шилжиж хөдлөхийг яаж мэдэх вэ?

Ер нь бол ирээдүйг урьдчилан таамаглах боломжгүй. Байрлалаа нээхээсээ өмнө өөрийн тань сонирхлыг татсан зах зээл, хөрөнгийн талаар үргэлж сайтар судалж байгаарай. Bloomberg, The Financial Times, Wall Street Journal гэх мэт үнэгүй эх сурвалжууд нь танд зах зээлийн өнөөгийн хөгжлийг илүү сайн ойлгоход тань тусална.

Би CFD арилжаалахдаа эрсдэлийг хэрхэн бууруулах вэ?

Бидний өмнө онцолж байснаар, CFD арилжаа ихээхэн хэмжээний эрсдэл дагуулдаг. Ийм учир тухайн эрсдэлийг бууруулахын тулд та чадах бүхнээ хийх нь чухал. Үүний энгийн аргууд нь:

 • Гарч болзошгүй алдагдлаа хязгаарлахын тулд дансандаа алдагдал зогсоохыг заавал нэмж оруулаарай.
 • INFINOX гэх мэт FCA-н зохицуулалттай, итгэмжлэгдсэн найдвартай брокерийн платформыг үргэлж ашиглаарай.
 • Санхүүгийн хөшүүргийг хариуцлагатай удирдаж, үүнийг хялбар, хязгааргүй мөнгө гэж бүү бодоорой.
 • Шилжиж хөдлөх боломжгүй CFD арилжаалахгүйн тулд хөрвөх чадвар өндөртэй зах зээлийг сонгоорой.

CFD арилжаа нь санхүүгийн зах зээлийн нарийн мэдлэг олгох гайхалтай туршлага танд болж болох юм. Энэ нь маш огцом суралцах муруйтай арилжааны хурдацтай хэлбэр юм. Хэрэв таны төлөвлөснөөр байвал ашиг нь мэдэгдэхүйц их байх болно. Гэхдээ CFD арилжааны эрсдэлийг байнга санаж, хариуцлагатай арилжих нь маш чухал.


Энэ материал нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зориулалттай бөгөөд таны бүрэн найдах ёстой санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын бусад зөвлөгөөг өгөх зорилгогүй (өгнө гэж үзэх ёсгүй ) болно. INFINOX нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зөвшөөрөлгүй. Уг материал дээр санал бодлоо нийтэлсэн INFINOX эсвэл аливаа бусад зохиогч нь аливаа хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь аливаа тусгайлсан хүнд тохиромжтой гэж хэлээгүй болно.

гарчиг_илрүүлэх

бичвэр_илрүүлэх

1
2
3
Бүртгүүлэх
Бүртгэл болон баталгаажуулалтаа дуусгахын тулд онлайнаар өргөдөл гаргана уу.
Сан
Захиалга байршуулж тулд эхний мөнгөө хий.
Арилжаа хийх
Таны INFINOX данс бүрэн тохируулагдсан!

3 хялбар алхмаар INFINOX ашиглан арилжаа хийх

3 хялбар алхмаар INFINOX ашиглан арилжаа хийх

1
Бүртгүүлэх
Бүртгэл болон баталгаажуулалтаа дуусгахын тулд онлайнаар өргөдөл гаргана уу.
2
Сан
Захиалга байршуулж тулд эхний мөнгөө хий.
3
Арилжаа хийх
Таны INFINOX данс бүрэн тохируулагдсан!

Арилжааны ололт амжилтууд

awards
ЯЛАГЧ
2021 оны Ultimate
Fintech шагналууд
awards
ЯЛАГЧ
2022 оны урт хугацааны арилжааны Шилдэг Форекс брокер
awards
ЯЛАГЧ
2021 оны Шилдэг Форекс хуулбар
Арилжааны платформ - Африк
awards
ЯЛАГЧ
2021 оны Шилдэг Форекс хуулбар
Арилжааны платформ - Ойрхи Дорнод
awards
ЯЛАГЧ
2020 оны Шилдэг арилжааны
Дансны
Маржингийн ханш
awards
ЯЛАГЧ
Глобал 100
2020 оны ялагч