Техникийн Дүн Шинжилгээний Иж Бүрэн Заавар

IX icon

Юугаар INFINOX

Пүрэв 10 3 сар 2022, 11:50 өглөө
Унших цаг:
0 минут

Техникийн дүн шинжилгээ нь үнийн ирээдүйн чиглэлийг тодорхойлохын тулд үнийн трендийг ашигладаг. Техникийн шинжээчид одоо байгаа үнийн хөдөлгөөнийг болон үнэ хэрхэн хөдөлж болзошгүй талаар судладаг.

Table of contents

Техникийн Дүн Шинжилгээний Иж Бүрэн Заавар

Техникийн дүн шинжилгээ нь арилжааны ертөнцөд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг аналитикийн хэрэгслийн нэг юм. Энэ нь үнэ ирээдүйд хэрхэн хөдөлж болзошгүйг тааварлахын тулд үнийн хөдөлгөөн ба арилжааны хэмжээг ашигладаг.

Арилжаачны хувьд техникийн дүн шинжилгээ нь таны арилжааны үйл ажиллагаанд хамгийн чухал дүн шинжилгээний хэрэгслийн нэг юм (нөгөөх суурь дүн шинжилгээ юм). Техникийн дүн шинжилгээ хэрхэн явагддаг болон энэ нь таны арилжааны аялалд хэрхэн туслах талаар олж мэдэхийн тулд уншаарай.


Энэ нийтлэлийг товч үзвэл:


 • Техникийн дүн шинжилгээ нь түүхэн үнэ болон хэмжээний өгөгдлийг ашиглан ирээдүйн үнийн чиглэлийг тодорхойлохын тулд үнийн трендийг ашигладаг.
 • Техникийн дүн шинжилгээ нь танд арилжаанд хэзээ орох эсвэл гарах тухай тодорхой ойлголтыг өгдөг. Үнэ нь ирээдүйд юу болох талаар тодорхой дүр зургийг харуулдаг бөгөөд арилжааны сэжиг тааврыг бүрдүүлдэг.
 • Диаграмууд нь техникийн дүн шинжилгээний бүрдэл хэсэг юм. Тэдгээр нь шийдвэр гаргахад шаардлагатай бүх мэдээллийг агуулдаг.
 • Техникийн шинжээчид ирээдүйн үнийн хөдөлгөөний тооцооллыг гаргахдаа олон тооны заалтууд ба өгөгдлүүдэд найддаг.
 • Техникийн дүн шинжилгээ нь үнэмлэхүй утга биш үнийн үйл явдлын болзошгүй байдалтай уялддаг.


Техникийн дүн шинжилгээ гэж юу вэ?

Техникийн дүн шинжилгээ нь түүхэн үнэ болон хэмжээний өгөгдлийг ашиглан ирээдүйн үнийн чиглэлийг тодорхойлохын тулд үнийн трендийг ашигладаг дүн шинжилгээний нэг төрөл юм. Арилжаалагчид үнэ хэрхэн хөдөлж болзошгүйг тааварлах хэмжүүр болгон ашиглаж, одоо байгаа үнийн хөдөлгөөнийг судлах бүтэц болгон техникийн дүн шинжилгээг ашигладаг.

Техникийн дүн шинжилгээний арга зүй нь зах зээлийн агностик шинжтэй байдаг. Энэ нь уг арга нь ямар зах зээлд ашиглагдаж буйгаас үл хамааран байнга ашиглагдаж болдог гэсэн үг бөгөөд энэ нь үүнийг таны арилжааны үйл ажиллагаанд байх ёстой хамгийн сайн тогтолцоо болгодог.

Техникийн дүн шинжилгээ нь арга зүйн хувьд өргөн хүрээнд танигдсан гурван нөхцөл дээр суурилдаг:

 • Зах зээл бүх зүйлд хямдрал үзүүлдэг – санхүүгийн хөрөнгөтэй холбоотой танд хэрэгтэй бүх мэдээлэл уг хөрөнгийн үнэд тусгагдсан байдаг.
 • Үнэ трендээр хөдлөдөг – зах зээлийн үнэ трендээр хөдлөдөг, ингэснээр тэдгээр нь тодорхой хугацааны туршид тогтвортой шинж чанарыг тодорхой хэмжээнд харуулдаг.
 • Түүх өөрийгөө давтдаг – тренд мөчлөгийн загвараар тохиолддог. Энэ нь зах зээл бол нэгдсэн арилжаалагчдын сентиментийн илэрхийлэл гэдэгтэй холбоотой. Шийдвэр гаргахтай холбоотой хүний сэтгэл зүйг тодорхой хэмжээнд тааварлах боломжтой байдаг бөгөөд үүний дараа үр дагаврыг ч мөн адил тааварлаж болно.

Техникийн дүн шинжилгээг яагаад ашигладаг вэ?

Арилжаалагчид техникийн дүн шинжилгээг зөвхөн хэдэн зууны түүхтэй шинжлэх ухаан, урлагийн холимог гэдгээр нь төдийгүй өөр олон шалтгаанаар ашигладаг.

 • Техникийн дүн шинжилгээний түүхийг судлах нь танд үүнийг хэрхэн үүсэж, өнөөдөр хэрхэн ашиглагдаж буй талаар ойлголт өгнө. Энэ нь танд үүнийг 21-р зууны арилжааны нүдээр ашиглах боломжийг олгоно.
 • Хэзээ худалдаж авах эсвэл зарахаа урьдчилан мэдэж байх нь арилжааны давуу тал юм. Техникийн дүн шинжилгээ нь танд хэзээ зах зээлд орох эсвэл гарах талаар тодорхой ойлголт өгч чадна.
 • Үнэ нь ирээдүйд юу болох талаар тодорхой дүр зургийг харуулдаг бөгөөд арилжааны сэжиг тааврыг бүрдүүлдэг.
 • Арилжаалах боломжтой мөнгө байгаа үед та сохроор үйлдэл хийхийг хүсэхгүй нь лавтай. Техникийн дүн шинжилгээ нь зах зээлийн нотолгоон дээр тулгуурлан арилжааны шийдвэрээ гаргахад таныг хөтлөх сайн арга юм.

Техникийн дүн шинжилгээ хаанаас гарч ирсэн бэ?

Шинжээчид техникийн дүн шинжилгээг төгс эзэмшихийн тулд олон жилийн турш техникийн арилжааны хэд хэдэн заалтыг хөгжүүлжээ. Олон жилийн турш, бүр олон, олон жилийн турш — техникийн дүн шинжилгээний эртний хэлбэр нь Вавилоны соёл иргэншлийн үеэс улбаатай.

Үүний өнөө цагийн дүр төрхтэй хамгийн ойролцоо хувилбар нь сэтгүүл Чарлез Дов 1800-аад оны сүүлээр уг онолын албан ёсны хувилбараа танилцуулсаны дараа 19-р зуунд цэцэглэн хөгжжээ. Өөрийн шинээр гаргасан Дов Жонесын Аж Үйлдвэрийн Индексийн загварт тохируулах шаардлагатай болсноор Дов зах зээлийн хөдөлгөөнийг судлах замаар техникийн дүн шинжилгээнд үүд хаалга нээсэн байна.

Гэсэн хэдий ч Дов өнөөг хүртэл зөвхөн тогтолцоог нь гаргасан юм. Виллиам П. Хамилтон, Роберт Реа, Эдсон Гаулд ба Жон Маге зэрэг техникийн арилжаачид Довын Онол дээр нэмсэн байна. Тэр дундаа Виллиам П. Хамилтон уг бүтцийн үнэн зөв байдлыг сайжруулсан нэмэлт индексийг багтаах замаар уг онолын хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулжээ.

Өнөөдөр техникийн шинжээчид болон арилжаалагчид хэдэн арван жилийн эрчимтэй судалгааны дараа гарч ирсэн олон загварт хөшүүрэг хийх замаар Довын Онолыг илүү цааш нь үргэлжлүүлж байна.

Диаграмын төрлүүд

Бид техникийн дүн шинжилгээ санхүүгийн хөрөнгийн талаар уг хөрөнгийн үнэ дээрээс бүх зүйлийг мэдэх боломжтой гэсэн онол дээр хэрхэн суурилсан талаар ярилцсан билээ. Энэ арга техник нь тухайн хөрөнгийн үндсэн үнэ цэнийг сонирхдоггүй боловч үнэтэй холбоотойгоор явагдаж буй үйл явдлын болзошгүй байдалд анхаарлаа хандуулдаг.

Өгөгдлийг хаанаас олж болох вэ? Диаграм дээрээс. Диаграмууд нь техникийн дүн шинжилгээний бүрдэл хэсэг юм. Тэдгээр нь шийдвэр гаргахад шаардлагатай бүх мэдээллийг агуулдаг. Тийм ч учраас шинжээчдийг мөн "диаграмчид" гэж нэрлэдэг.

Эдгээр дөрвөн үндсэн диаграм нь техникийн дүн шинжилгээний суурь болдог:

Лаан диаграм

Лаан диаграм нь үнийн хөдөлгөөнийг илэрхийлэхийн тулд – нэг цаг, өдөр, долоо хоног эсвэл сар – зэрэг тухайн тогтоосон хугацаанаас хамгийн бага болон өндөр үеийг нь ашигладаг. Эдгээр лаан хэлбэртэй үнийн тэмдэг шинжээчид ба арилжаалагчдад нэгж цагт үнэ ямар үнээр нээгдсэн, хөдөлсөн болон хаагдсан талаар хэлж өгдөг.

Та лаан диаграмын талаар юу мэдэх ёстой вэ:

 • Хөндлөн шугам нь (лааны дээд ба суурь хэсэг) нээлтийн ба хаалтын үнийг тэмдэглэдэг.
 • Цэвэрхэн лаан диаграм нь нээлтээсээ хаалт нь илүү өндөр байсан арилжааг харуулдаг бол бохирдсон лааны хувьд энэ нь эсрэгээрээ байна.
 • Дээд ба доод "лааны гол" эсвэл хоёр үзүүрт байгаа босоо шугам нь бидэнд тухайн хөрөнгийн эцэст нь хаагдахаасаа өмнө арилжаалагдсан хамгийн өндөр ба бага үнийн цэгийг хэлж өгдөг.

candlestick chart mt4 Technical Analysis

Мөрний диаграм

Мөрний диаграм нь лааны диаграмтай адил мэдээллийг харуулдаг боловч өөр хэлбэрээр илэрхийлдэг. Та нээлтийн үнийг харахыг хүсэхгүй байгаа тохиолдолд эдгээр диаграмыг тохируулан өөрчлөх мөн боломжтой.

Та мөрний диаграмын талаар юу мэдэх ёстой вэ:

 • Мөрний диаграм нь үнийн хөдөлгөөнийг лаанаас өөрөөр төлөвлөдөг боловч тэдгээрийн өгдөг мэдээлэл нь ижил байдаг.
 • Тэдгээр нь хамгийн өндөр ба багыг харуулсан ганц босоо шугамаар харагддаг.
 • Дээд ба доод талд байгаа хоёр хөндлөн шугам нь нээлтийн ба хаалтын үнийг илэрхийлдэг. Тэдгээр нь гол шугамаас баруун ба зүүн тийшээ үргэлжилдэг.
 • Зүүн талын шугамууд нь нээлтийг илэрхийлдэг бөгөөд баруун талын шугамууд нь хаалтыг харуулдаг.

bar chart mt4 technical analysis

Цэг ба зургийн диаграм

Цэг ба зургийн диаграм өсөж буй (Xs) ба унаж буй (Os) үнийг илэрхийлэхийн тулд Xs ба Os багануудыг харуулдаг. Мөрний ба лааны диаграмаас ялгаатай нь цэг ба зургийн диаграм нь үнэд тогтмол хөдөлгөөн илрэх үед зөвхөн нэмэгддэг. Тохируулсан байг хангаагүй үнийн аливаа хөдөлгөөнийг уг диаграмаас хасдаг.

Та цэг ба зургийн диаграмын талаар юу мэдэх ёстой вэ:

 • Хайрцагны хэмжээнээс хамааран Xs эсвэл Os-ыг диаграм дээр шинээр нэмдэг.
 • Тухайлбал хэрэв та хайрцагны хэмжээг 5 ам. доллар дээр тохируулсан бол үнэ тэр хэмжээгээр хөдөлсөн үед л зөвхөн диаграм дээр тэмдэглэгдэх болно.
 • Хайрцагны хэмжээг мөн одоогийн үнийн хувь болгож тохируулах боломжтой.
 • Хоёрдах бай нь арилжаалагчийн тогтоосон урвуу үнэ юм.
 • Цэг ба зургийн диаграм нь урвуу үнээс бага үнийн өөрчлөлтөөс үл хамааран дээш эсвэл доош чиглэлд хөдөлж буй харуулсаар байх болно. Үнэ тогтоосон урвуу үнэд хүрэх үед график шинэ чиглэлийг харуулж эхэлнэ — Xs нь Os руу солигдоно эсвэл эсрэгээрээ.

Шугаман диаграм

Энэ дөрвөөс хамгийн хялбар нь байж магадгүй шугаман диаграм нь график дээр ганц үнийн цэгийг (ихэвчлэн хаалтын үнэ) харуулдаг. Диаграмын дагуу эдгээр цэгийг холбож буй шугам нь шугаман графикыг бүрдүүлдэг. Уг ойлголт таны ахлах сургуульдаа суралцсан зүйлтэй төсөөтэй. Эдгээр диаграм нь цаг хугацааны туршид хаалтын үнийг энгийнээр тайлбарлахад хэрэгцээтэй боловч та бодитоор арилжаа хийж байх үедээ өөр диаграмын төрлүүдийг ашиглах өндөр магадлалтай.

Эдгээр диаграмын төрлүүд нь уншиж, ойлгоход хялбар тул олон нийтэд зориулж сонин, тайлан дээр өргөнөөр ашигладаг байна.

line chart mt4 Technical Analysis

Техникийн заалтууд: Техникийн дүн шинжилгээнд ямар өгөгдөл ашигладаг вэ?

Техникийн шинжээчид үнийн ирээдүйн хөдөлгөөнийг тооцоолохдоо олон тооны заалтууд ба өгөгдлүүдэд найддаг. Эдгээр нь таны арилжааны үйл ажиллагаанд нэн чухал юм. Доорх хамгийн түгээмэл зүйлсийн талаар илүү ихийг олж мэдээрэй.

Хэрэв та анхлан арилжаалагч бол мэдэхгүй нэр томьёонд толгойгоо бүү эргүүлээрэй. Оронд нь уг заалт танд юу гэж хэлж буй дээр төвлөр. Туршлага бол хамгийн сайн багш, тиймээс MetaTrader зэрэг арилжааны платформ дээр эдгээр заалтыг туршиж үзэхээ бүү мартаарай.

Тренд шугамууд

Тренд шугамууд нь автомат биш заалтууд юм. Тренд нь шулуун шугамаар хөдөлдөггүй бөгөөд энэ нь тэдгээрийг диаграм дээрээс олж харж, харуулахад хэцүү болгодог. Трендийг дагахад хялбар болгохын тулд шинжээчид урьдчилан тогтоосон хугацааны туршид хамгийн өндөр ба бага үнэтэй хөрөнгийг хардаг. Трендийн дундаж чиглэл буюу – дээш эсвэл доош чиглэл нь үнийн ирээдүйн болзошгүй хөдөлгөөнийг харуулдаг.

 • Дээш чиглэлтэй трендүүд нь өндрийн өндөр ба өндрийн багыг агуулдаг.
 • Доош чиглэлтэй трендүүд нь багын өндөр ба багын багыг агуулдаг.
 • Хажуу талын трендүүд нь аль ч чиглэлд байгаа тогтвортой бус хөдөлгөөнийг агуулдаг.

Дэмжих ба эсэргүүцэх түвшин

Дэмжих ба эсэргүүцэх нь үнэ өөрийгөө хадгалдаг үнийн өндөр ба бага түвшин юм. Үнэ хэлбэлздэг боловч удаан хугацааны туршид тодорхой нэг үнээс даваагүй бол тэдгээр нь дэмжих ба эсэргүүцэх түвшнийг бүрдүүлдэг.

 • Дэмжих түвшин – үнэ хэлбэлздэг боловч удаан хугацааны туршид тодорхой нэг үнээс унаагүй бол тэдгээр нь дэмжих түвшнийг бүрдүүлдэг.
 • Эсэргүүцэх түвшин – үнэ хэлбэлздэг боловч удаан хугацааны туршид тодорхой нэг үнээс даваагүй бол тэдгээр нь эсэргүүцэх түвшнийг бүрдүүлдэг.

Үнэ дэмжих эсвэл эсэргүүцэх түвшнийг зөрчих үед тэдгээийг тасрах цэг гэж нэрлэдэг. Эдгээр тасрах цэгүүд нь шинэ тренд бий болж буйг илэрхийлж байж болно.

Хамаарал

Хамаарлын заалтууд нь хоёр хөрөнгийн хоорондын харилцаа холбоотой хамааралтай. Жишээлбэл, тосны үнэ нэмэгдэхэд шатахууны үнэ нэмэгддэг нь эерэг хамаарлыг бий болгож байна. Эсрэг зүйл тохиолдоход тухайлбал, нэмэгдсэн тосны үнэ болон авиа компанийн хувьцаа нь сөрөг хамаарал юм.

Хөгжилтэй баримт: Хөрөнгө оруулагчид портфолийг төрөлжүүлж, эрсдлийг бууруулахын тулд сөрөг хамаарлыг өргөнөөр ашигладаг.

Хөдөлгөөнт дундаж

Үнийн хэлбэлзэл нь илэрхий загваруудыг нуудаг тулд диаграмыг уншихад хэцүү болгодог. Хөдөлгөөнт дундаж нь тогтоосон хугацаанаас гарч ирсэн өмнөх үнийн хөдөлгөөнийг харуулах замаар уг асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалдаг. Эдгээр хугацаа нь арилжаалагчаас хамаарах бөгөөд та нэг миниутын тавхан мөчлөг эсвэл нэг өдрийн 200 мөчлөгтэй байж болно. Довын Онолоор анхдагч трендүүд нэг жил үргэлжилж болно гэж хэлдэг тул заримдаа тэдгээрийг 200-аас дээш хоногтой мөчлөгт ашиглах боломжтой.

Стандарт ба Пүүрсийн 500 (S&P 500) нь суралцах гайхамшигтай мурий юм. Учир нь үүний 50 хоногийн хөдөлгөөнт дундаж нь цаг болон зах зээлийн хариу урвал үзүүлдэг цэгийг харуулсан. Хэрэв үнэ 50 хоногийн дундаж шугамаас дээгүүр байгаа бол энэ нь дээш чиглэлтэй трендээр үргэлжилнэ гэсэн тэмдэг юм. Үнэ үргэлж төвийн утга руугаа эргэж очдог тул арилжаалагчид худалдаж авах үедээ үнийг нэн даруй дахин өснө гэж үзээд ижил чиглэлд үргэлжлүүлдэг.

Хөдөлгөөнт дундажийн төрлүүдэд дараах багтдаг:

 • Энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA) нь тодорхой хугацааны туршид байгаа үнийн шууд дундаж (ихэвчлэн хаалтын үнэ) юм. Арилжаалагчид үнийн хөдөлгөөн дэх загваруудыг ашиглахын тулд SMA эсвэл өөр хугацааны мөчлөгийг (50 хоног, 100 хоног, 200 хоног гэх мэт) ихэвчлэн харьцуулдаг.
 • Жигнэсэн хөдөлгөөнт дундаж (WMA) дээрхтэй төстэй ажилладаг боловч хамгийн сүүлийн үеийн үнэн дээр илүү их жин нэмдэг. Энэ нь хамгийн сүүлийнхээс эхлээд өмнөх үнэнүүдэд илүү бага жин нэмдэг. Энэ нь WMA-г SMA-аас илүү эмзэг магадлалтай болгодог.
 • Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) нь мөн жигнэсэн дундаж боловч үнэнүүд дээр хувиарласан жин нь экспоненциалаар буурдаг. Энэ нь EMA нь шугаман WMA-ын нэмэх байсан жингээс хавьгүй илүү жинг хамгийн сүүлийн үэнүүд дээр нэмнэ гэсэн үг юм.

Харьцангуй Хүчний Индекс

Харьцангуй Хүчний Индекс (RSI) нь тогтоосон хамгийн бага (0) ба хамгийн өндөр (100)-ийн хооронд хэлбэлздэг инерцийн заалт юм. Үнэ хэр хурдан, хэр их хэмжээгээр өөрчлөгдөж буйг ойлгохын тулд үүнийг ашигладаг.

 • RSI 30-иас доош унах үед энэ нь тухайн хөрөнгө бага үнээр зарагдсан бөгөөд дээшлэх урвуу чиглэлд орох дөхөж буйг арилжаалагчдад хэлж өгдөг.
 • Үүнтэй адилаар RSI 70-аас дээш гарах үед энэ нь тухайн хөрөнгийг өндөр үнээр худалдаж авсан бөгөөд үнэ нь доошлох урвуу чиглэлд орох өндөр магадлалтайг харуулдаг.

Хөдөлгөөнт Дундаж Нийлэмжийн Хазайлт

Хөдөлгөөнт Дундаж Нийлэмжийн Хазайлт (MACD) нь мөн RSI шиг осциллятор заалт юм. Тэдгээрийг хоёр хэлбэлзсэн шугамаар тэмдэглэдэг.

 • Нэг шугам нь 12-мөчлөгийн EMA-г илэрхийлдэг бол нөгөөх нь 26-мөчлөгийн EMA-г харуулдаг (та хоцорсон бол EMA-ын талаарх бидний дээрх тайлбарыг уншаарай).
 • Гуравдахь шугам болох 9-мөчлөгийн EMA нь "дохионы шугамыг" тэмдэглэдэг.
 • Шугамууд нийлж эсвэл хазайдаг цэгүүд нь арилжаалагчдад бух эсвэл баавгай трендийн аль нь байж болохыг хэлдэг бөгөөд худалдан авах эсвэл зарахын аль нь дээр болохыг харуулдаг.

Техникийн дүн шинжилгээний эдгээр алдаанаас зайлсхийх

Техникийн дүн шинжилгээ нь ямар ч алдаагүй биш юм. Энэ төрлийн дүн шинжилгээг ашиглах үедээ санаж явах гол зүйлсийн заримыг харуулав:

Техникийн дүн шинжилгээ нь бүх зүйлсийн хүчин зүйл болдоггүй

Техникийн дүн шинжилгээний зарчим нь таны хэрэгтэй бүх мэдээлэл үнэ дээр харагддаг юм. Гэсэн хэдий ч үүнийг зах зээлийн мэдээний хамгийн найдвартай эх сурвалж болгож үзэх нь заримдаа үнэн зөв байддаггүй. Учир нь энэ нь магадлалыг харуулдаг болохоос үнэмлэхүй утгыг харуулдаггүй билээ.

Түүх өөрийгөө яг адилхан дахин давтдаггүй

Аянга нэг газраа хоёр дахиа буудаггүйн адилаар үнийн хөдөлгөөн ч гэсэн яг ижил байдлаар хөдөлдөггүй. Загваруудыг үр дүн гэж тайлбарлах нь хэцүү бөгөөд трендүүд нь ижил төстэй харагдаж болох ч хэзээ ч яг адилхан харагдахгүй.

Хэт цөөн эсвэл хэт олон заалт ашиглах.

Нэг заалт хэт цөөн бол долоо бол хэт олон юм. Арилжаалагчид ерөнхийдөө арилжаа хийхдээ дээд тал нь гурван заалтыг ашигладаг. Та өөрийгөө төөрөлдүүлэхийг хүсэхгүй байгаа боловч хангалттай мэдээлэл цуглуулахыг мөн хүсэж байгаа гэдгээ бүү мартаарай.

Зах зээлийн бүх төрлийн хөдөлгөөнд нэгэн ижил заалтуудад найдах

Зарим заалтууд нь трендэд илүү тохирсон байдаг бол зарим нь хүрээнд илүү тохиромжтой байдаг. Арилжааны платформ дээрээ төрөл бүрийн заалтуудын талаар мэдлэг олж аваарай — та хэдий чинээ их дадлага хийнэ, тэр хэмжээгээрээ алийг нь ашиглахаа шийдэх чадвартай болох болно.Техникийн дүн шинжилгээний ТАА

Техникийн дүн шинжилгээ хэр үнэн зөв байдаг вэ?

Хөрөнгө оруулалтыг тааварлах боломжгүй байдаг тул арилжаалах хувьцаа сонгоход танд амлалт өгөх боломжгүй. Техникийн дүн шинжилгээ нь тухайн хөрөнгө ирээдүйд хэрхэхэд үнэлгээ хийдэг ч энэ нь зөвхөн үнийн үйл явдлын магадлал дээр хийгддэг.

Та хэдэн хувьцаа худалдан авах ёстой вэ?

Та өөрийн хөрөнгө оруулалтаа цаг хугацааны шалгуурт тэнцүүлэхийг хүсвэл портфолийн төрөлжүүлэлт нэн чухал байдаг. Гэсэн хэдий ч олон хувьцаа худалдаж авах эсэх тань таны арилжаа ба хөрөнгө оруулалтын хэв маягаас хамаардаг. Хэрэв та худалдаж аваад удаан хугацааны туршид хадгалахыг хүсэж байгаа бол 20 хүртэлх хувьцаа авах нь стандарт байж болно. Гэхдээ хэрэв та өдрийн идэвхтэй арилжаачин бол 20 нээлттэй позиц хадгалах нь эрсдэл ба гүйцэтгэлийн талаас харахад зохицуулахад хүндрэлтэй байж болох юм.

Та аль диаграмыг ашиглах ёстой вэ?

Энэ нь танд аль диаграм ашиглахад хамгийн хялбар байгаагаас хамаарна. Заалтууд нь төөрүүлдүүлсэн байх ёсгүй. Учир энэ нь тэдгээрийг арилжаанд сөргөөр нөлөөлөхөд хүргэдэг. Юу юунаас илүү бэлэн байдалд анхаарлаа хандуул. Ихэнх анхлан арилжаалагчид ойлгоход амархан тул лаан диаграмаас эхлэдэг. Гэхдээ дахин хэлэхэд бүгд таны сонголтоос хамаарна.


Энэ материал нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зориулалттай бөгөөд таны бүрэн найдах ёстой санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын бусад зөвлөгөөг өгөх зорилгогүй (өгнө гэж үзэх ёсгүй ) болно. INFINOX нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зөвшөөрөлгүй. Уг материал дээр санал бодлоо нийтэлсэн INFINOX эсвэл аливаа бусад зохиогч нь аливаа хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь аливаа тусгайлсан хүнд тохиромжтой гэж хэлээгүй болно.

IX INTEL - ОДОО НЭЭН ИЛРҮҮЛ

Өөрийн сонирхсон сэдэвтэй холбоотой мэдээлэл олж аваарай

1
2
3
Бүртгүүлэх
Бүртгэл болон баталгаажуулалтаа дуусгахын тулд онлайнаар өргөдөл гаргана уу.
Сан
Захиалга байршуулж тулд эхний мөнгөө хий.
Арилжаа хийх
Таны INFINOX данс бүрэн тохируулагдсан!

3 хялбар алхмаар INFINOX ашиглан арилжаа хийх

3 хялбар алхмаар INFINOX ашиглан арилжаа хийх

1
Бүртгүүлэх
Бүртгэл болон баталгаажуулалтаа дуусгахын тулд онлайнаар өргөдөл гаргана уу.
2
Сан
Захиалга байршуулж тулд эхний мөнгөө хий.
3
Арилжаа хийх
Таны INFINOX данс бүрэн тохируулагдсан!