You are here: Home / IX Intel / Search

INFINOX is right on the edge of everything happening in the markets. Our Intel will arm you with everything that you need to know to make the most of your financial trading opportunities.

Arrow down

Онцолсон

Арилжааны Стратегиудын Тухай Бүрэн Заавар
Арилжааны Стратегиудын Тухай Бүрэн Заавар

Арилжааны стратеги нь таны санхүүгийн зорилго, эрсдэлийн сонирхол, зах зээлийн үзүүлэлтүүд дээр тулгуурлан санхүүгийн түүхий эдийг системтэйгээр худалдан авах, борлуулах болно.

7 хоногийн урьдчилсан: Төв банкнууд энэ долоо хоногт ханшаа илүү их өсгөнө
7 хоногийн урьдчилсан: Төв банкнууд энэ долоо хоногт ханшаа илүү их өсгөнө

Холбооны нөөцийн сан энэ 7 хоногт томоохон эрсдэлтэй тулгараад байгаа ба хэд хэдэн төв банкнууд мөн ийм байдалд байна. Хүчтэй ханшийн өсөлтийн хэрэгцээг үл ялиг бууруулах үйлдэл хийгдэх эсэх нь асуулт болж байна. Энэ нь зах зээлд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Бидний цахим сүлжээ