You are here: Home / IX Intel / Search

INFINOX is right on the edge of everything happening in the markets. Our Intel will arm you with everything that you need to know to make the most of your financial trading opportunities.

Arrow down

Онцолсон

7 хоногийн урьдчилсан: Төв банкнууд энэ долоо хоногт ханшаа илүү их өсгөнө
7 хоногийн урьдчилсан: Төв банкнууд энэ долоо хоногт ханшаа илүү их өсгөнө

Холбооны нөөцийн сан энэ 7 хоногт томоохон эрсдэлтэй тулгараад байгаа ба хэд хэдэн төв банкнууд мөн ийм байдалд байна. Хүчтэй ханшийн өсөлтийн хэрэгцээг үл ялиг бууруулах үйлдэл хийгдэх эсэх нь асуулт болж байна. Энэ нь зах зээлд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

7 хоногийн урьдчилсан: ҮХАИ/PMI 2-р улирлын өсөлтийн үндсэн үзүүлэлтийг харуулна
7 хоногийн урьдчилсан: ҮХАИ/PMI 2-р улирлын өсөлтийн үндсэн үзүүлэлтийг харуулна

Хямралтай холбоотой айдас нь зах зээлд оролцогчдын хувьд гол хүчин зүйл тул эдийн засгийн өсөлтийн мэдээлэл энэ 7 хоногийн гол сэдэв байх төлөвтэй байна. Шинэ Зеландын Нөөцийн Банк (ШЗНБ/RBNZ) хүүгийн өсөлтийг дэмжиж, ҮХАИ/PMI-ийг ажиглаж байна.

Бидний цахим сүлжээ