Арилжааны Стратегиудын Тухай Бүрэн Заавар

IX icon

гарчиг_аар INFINOX

Даваа 7 3 сар 2022, 6:01 өглөө
унших_цаг_боллоо
0 mins

Арилжааны стратеги нь таны санхүүгийн зорилго, эрсдэлийн сонирхол, зах зээлийн үзүүлэлтүүд дээр тулгуурлан санхүүгийн түүхий эдийг системтэйгээр худалдан авах, борлуулах болно.

Table of contents

Арилжааны Стратегиудын Тухай Бүрэн Заавар

Стратегигүйгээр арилжаа хийх нь нэг нь ононо гэж найдаад самбарт дартс шидэхтэй адил юм. Бүтэц, чиглэлгүйгээр тоон дотор төөрөх эсвэл сэтгэл зүйн хөөрөлд автахад хялбар байдаг. Шийдвэр гаргахдаа арилжааны стратегиуд ашиглах нь танд эдгээр нөхцөл байдалд өөртөө итгэлтэйгээр урагшлахад тусална.

Энэ заавар нь дараах үндсэн асуултад хариулах болно: арилжааны стратегиуд гэж юу вэ? Үүгээр мөн мэргэжилтнүүдийн ашигладаг арилжааны стратегиудын жишээг харуулж, тус бүрийнх нь ард байгаа зарчмуудыг тодотгож үзэх болно. Хэрэв та өөрийн онлайн арилжааны үйл ажиллагаанд бүтэц нэмэхийг хүсвэл мэдэж авах ёстой зүйлс тань энд байна.


Энэ нийтлэлийг товч үзвэл:


  • Арилжааны стратегиуд нь таны санхүүгийн зорилт, эрсдлийн дуршил болон зах зээлийн заалтууд дээр суурилан таны арилжааны шийдвэрийг бүтэцтэй болгож өгдөг.
  • Ихэнх стратегиуд тренд эсвэл хүрээ зэрэг зах зээлийн загварыг тодорхойлоход чиглэдэг.
  • Эдгээр загварыг өөр өөр заалтууд болон дүн шинжилгээний хэрэглүүрүүдээр дамжуулан тодорхойлдог.
  • Зарим арилжаалагчид арилжаагаа үйл явдлын мэдээн дээр суурилан гүйцэтгэдэг.
  • Арилжааны стратегиуд өдрийн арилжаа, дүүжин арилжаа эсвэл скальпинг зэрэг богино хугацаанд хэд хэдэн арилжаа хийдэг идэвхтэй байж болно.
  • Арилжааны стратегиуд нь мөн позицын арилжаа зэрэг урт хугацааны байж болно.


Арилжааны стратегиуд гэж юу вэ?

Арилжааны стратеги гэдэг нь санхүүгийн хэрэглүүрийг системтэйгээр худалдан авч, зарах арга юм. Үүнд тусгай нэг хам сэдвийн хүрээнд тогтоосон урьдчилан тодорхойлсон дүрмүүд хамаардаг. Арилжаалагчийн ашиглаж буй систем нь арилжаалж буй хэрэглүүрээс хамааран янз бүр байдаг. Арилжаалагчид нь арилжааны стратегиа сонгохдоо зах зээл ба өөрсдийнхөө хувийн сонголтыг мөн авч үздэг.

Энгийнээр авч үзвэл арилжааны стратеги нь өөрийн санхүүгийн зорилт, арилжаалахыг хүсэж буй хэрэглүүр, эрсдлийн дуршил болон дүн шинжилгээний хүчин зүйл болох зах зээлийн заалтууд дээр үндэслэн арилжааны шийдвэрийнхээ бүтцийг гаргах юм.

Арилжааны стратегийн олон төрөл байдаг боловч тэдгээр нь бүгд тодорхой нэг суурь ойлголт дээр тулгуурласан байдаг. Эдгээр ойлголт нь алт зэрэг хөрөнгөд хэрхэн хамаарах талаар авч үзэцгээе.

Тренд арилжаа

Тренд арилжааны стратеги нь үнэ тодорхой нэг хугацаанд нэг чиглэлээс — дээш эсвэл доош — хөдлөх үед ашиглагддаг. Энэ тохиолдолд арилжаалагчид өөрсдийн дүн шинжилгээнд суурилан дээшлэх эсвэл доошлох трендийг тодорхойлмогцоо уг трендийн чиглэлд арилжаа хийнэ.

Trading Strategies trend trading

Германы DAX доошлох трендтэй байна

Хэрэв трендийн шугам бух эсвэл дээшлэх чиглэлд хөдөлж байгаа бол та хөрөнгө худалдаж авна. Хэрэв трендийн шугам баавгай бол та зарна. Энд бодож үзэх ёстой зүйл нь тренд нэгэнт тогтсон бол тодорхой хугацаанд үргэлжлэх болно юм. Трендийн дүрэм үйлчилж байх үед тренд бол таны найз юм (дуусах хүртлээ).

Энэ нь ямар харагддаг вэ: Дээшлэх тренд үнийн график дээр хамгийн дээдийн дээд болон хамгийн дээдийн доод үнийг харуулах үедээ баталгааждаг. Доошлох трендийн хувьд энэ нь эсрэгээрээ буюу хамгийн доодын доод ба хамгийн дээдийн доодыг харуулдаг. Хэрэв та тренд арилжаа хийж буй бол уг трендийн чиглэлд буцаан татаж, дахин орохыг хүлээх ёстой болно.

Хүрээний арилжаа

Хүрээний арилжааны стратегиудад хоёр үнийн цэгээр тодорхойлогдсон хүрээнд арилжаа хийх багтдаг. Уг стратеги нь хэсэг хугацааны туршид тодорхой хүрээн дотор хөдөлж буй үнийн загвар дээр суурилсан байдаг. Энэ тохиолдолд үнийн хүрч болох хамгийн өндөр цэгийг эсэргүүцэл гэж нэрлэдэг бөгөөд хамгийн доод үнийн цэг нь дэмжлэг бий болгодог.

Trading Strategies range trading

EUR/USD-аар хүрээний арилжаа хийх нь

Хүрээний арилжаанд анхны алхам бол тодорхой хугацаанд тодорхой нэг хүрээнд үнэ хэрхэн хөдөлж буйг тодорхойлох юм. Арилжаалагчид тухайн хүрээнд үнэ хэрхэн өсөж эсвэл буурна гэж бодож буй эсвэл үнэ дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг давна гэж хүлээж буй дээрээ тулгуурлан арилжаа хийхийг зорьдог.

Энэ нь ямар харагддаг вэ: Алтны үнэ хэлбэлзсээр байгаа боловч тодорхой хугацаанд 1900 ам.доллараас дээш даваагүй бөгөөд 1750 ам.доллараас унаагүй байна. Арилжаалагчид үнэ дэмжлэгийн шугамд (1750 ам.доллар) ойртож очих үед урт явж, эсэргүүцлийн түвшинд (1900 ам.доллар) ойртож очих үед богино явах өндөр магадлалтай.

Тасрах арилжаа

Үнэ дэмжлэгийн эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг даваад, шинэ тренд үүсгэж эхлэх үед тасрах арилжааны стратегиудыг ашиглах нь үр дүнтэй байдаг. Энд байгаа анхдагч урьдчилсан нөхцөл нь та үнийг уг трендийн гадна хүрэхийг хүлээж байгаа нөхцөл юм. Өөрөөр хэлбэл тасрах арилжаа нь үнэ дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшнээс "тасрах" үед арилжаа хийнэ гэсэн үг юм. Энэ нь нэг тасарвал өөрийн мэдэлгүйгээр тасардаг.

Trading Strategies breakout trading

Алт эсэргүүцлийн түвшнээс давав

Жишээлбэл хэрэв хөрөнгийн үнэ хэзээ ч 10 ам.доллараас хэтрээгүй бол энэ бол эсэргүүцлийн түвшин юм. Та худалдаж авах эсвэл зарахаас шийдэхээсээ өмнө үнийг 10 ам.доллараас дээш гарахыг хүлээх хэрэгтэй болно. Эсэргүүцлийн түвшнээс дээш гарахыг тасрах гэж нэрлэдэг байна. Энэ бол тухайн хөрөнгө бух шинж чанартай болж, шинэ түвшинд хүрэх цэг юм.

Энэ нь ямар харагддаг вэ: Алтны үнэ 1900 ам.долларын өмнөх эсэргүүцлээс тасарч 1930 ам.долларт хүрсэн байна. Арилжаалагчид энэ тохиолдолд үнэ үргэлжлэн өснө гэж үзээд урт явахыг сонгох болно. Хэрэв энэ нь эсрэгээрээ буюу үнэ дэмжлэгийн түвшингээс тасарсан байсан бол тэд богино явахыг сонгох байсан. Тасрах нь зах зээл уг чиглэлд хөдлөхөд бэлэн буйг танд харуулж буй явдал юм.

Урвуу арилжаа

Урвуу арилжааны стратегиуд нь үнэ нэг чиглэлээс нөгөө чиглэлд хөдөлдөг цэгүүд дээр төвлөрдөг. Нэг чиглэлээс нөгөө чиглэл руу солигдох энэхүү трендийг урвуу гэж нэрлэдэг.

Trading Strategies reverse trading

Германы DAX тогтвортой өсөж байсныхаа дараа доошлох тренд руу урвуу эргэв

Тухайлбал, хэрэв үнэ бух шинж чанартай байж байгаад баавгай тренд руу солигдсон бол энэ нь урвуу цэг болох бөгөөд энэ тохиолдолд арилжаачин зарахыг сонгох болно. Урвуу тренд хэсэг хугацаанд үргэлжсэнээр шинэ трендийг бий болгодог.

Энэ нь ямар харагддаг вэ: Алтны үнийн тренд тренд эсэргүүцэлтэй тулгарсаны дараа урвуу эргэх цэг буюу 1900 ам.доллар хүртлээ дээшилж байгаад, шинэ тренд бий болгохоор аажмаар унана.

Мэдээн дээр тулгуурласан арилжаа

Санхүүгийн зах зээлд шинэ мэдээнүүд хүчтэй нөлөөлдөг (Хэрэв та Elon Musk бол Twitter). Мэдээнүүд нь хэрэглүүрийн үнэд нөлөөлдөг төрөл бүрийн гадаад нөхцөл байдлын бодит цагийн мэдээллийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

Тухайлбал, 2020 онд COVID-19 цар тахал гарсанаас хойш үйлдвэрлэл, нийгмийн тогтворгүй байдал, олон улсын хэрэгцээ шаардлага зэрэг гадаад нөхцөл байдлууд тосны үнэд хүчтэй нөлөөлж байна. Зарим арилжаалагчид мэдээнүүд өгөгдсөн хэрэглүүрт хэрхэн нөлөөлөх талаар юу гэж бодож буй дээрээ үндэслэн арилжаа хийхээр зорьж, мэдээнүүд дээрх шинэчлэлүүдийг идэвхтэй дагадаг. Гол түлхүүр нь цаг үеэ олох явдал юм — зах зээл шинэ хөгжилд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой болохоос өмнө л шинэ мэдээнүүдийг ашиглах нь хамгийн ашигтай байдаг.

Энэ нь ямар харагддаг вэ: Инфляцаас айх айдас алтны (инфляцыг хедж хийх хэрэгсэл гэдгээрээ алдартай) үнийг өсгөж, эрэлт хэрэгцээг нь нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.

Зөвлөгөө — өнөөгийн дэлхий ертөнцийн хөгжилд хэрэглүүрүүд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэг талаарх манай ойлголтуудын талаар мэдээлэлтэй байгаарай.

Арилжааны стратегиудын төрөл

Одоо бид танд шийдвэр гаргахад тань туслах суурь ойлголтуудыг танилцуулсан тул таны форекс, өргөн хэрэглээний бараа, капитал эсвэл санхүүгийн бусад хэрэглүүрийг худалдаж авах болон зарахдаа ашиглах боломжтой арилжааны стратегийн зарим жишээнүүдийг харцгаая.Арилжааны Стратегиудын Тухай Бүрэн Заавар

Өдрийн арилжаа

Өдрийн арилжаа нь нэрнээс нь харахад л нэг өдрийн туршид явагддаг стратеги гэж хэлж болно. Энэ нь танд шөнийн турш позицоо хадгалах боломжийг олгодоггүй идэвхтэй арилжааны хэв маяг юм. Та үүнийг зарим нэг брокеруудтай хийж болно, гэхдээ таны арилжаалж буй хэрэглүүрээс шалтгаалан энэ нь эрсдэлтэй алхам болж болно. Жишээлбэл, хувьцааны зах зээлд зөрүү гаргах нь зөвхөн брокерын тань танаас авах хураамж эсвэл маржийн дуудлага хийх магадлал зэргээс гадна зарим нэг ноцтой алдагдалд хүргэж болзошгүй,

Бүхий л арилжааны стратегиудын нэгэн адилаар та өдрийн арилжаа хийх үедээ зах зээлийг тасралтгүй хянах шаардлагатай. Энэ нь MetaTrader зэрэг арилжааны платформууд дээрх техникийн заалтууд ба графикуудыг ашиглана гэсэн үг юм. Өдрийн арилжаалагчид мөн өөрсдийн арилжаалахыг хүсэж буй өгөгдсөн хэрэглүүрийн доор байгаа өөр өөр хөрөнгүүдийн ажиглалтын жагсаалтыг хадгалж байх ёстой. Тэд эдгээр хөрөнгийн талаар илүү сайн мэддэг болох үед тэдний таамаглал ба дүн шинжилгээ хийх чадвар мөн сайжрах хандлагатай болдог.

Өдрийн арилжаалагчид арилжаа хийхдээ мэдээн дээр тулгуурлан арилжаа хийхээс илүүтэй тренд эсвэл хүрээ зэрэг богино хугацааны загварууд дээр илүү төвлөрдөг.

Позицын арилжаа

Позицын арилжаа нь тренд, урвуу болон тасрах стратегиас дохио авдаг. Арилжаачин ихэвчлэн өдөр тутам, долоо хоног тутам эсвэл сар бүр зэргээр удаан хугацааны туршид үнийн графикыг хянаж, арилжаалах зүйл дээрээ тулгуурласан загваруудыг хайдаг. Арилжаачин нэгэнт позиц нээсэн бол гарахаасаа өмнө үүнийгээ хэсэг хугацаанд хадгалдаг.

Энэ аргаар позицын арилжаалагчид зах зээл дээрх үнийн дээшлэх эсвэл доошлох хэлбэлзлээс богино хугацаанд алдагдалгүй гарч, урт хугацаанд ашиг олохыг зорьдог. Энэ төрлийн арилжаа нь өдрийн арилжаалагчдын хийдэг зүйлийн эсрэг юм — позицын арилжаалагчид нэг жилд нилээд их позиц хадгалахыг зорьдог. Тэд мөн зах зээл дээрх тодорхой нэг үйл явдал өөрсдийнх нь позицод урт хугацааны нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байгаа л биш бол үнийн богино хугацааны өөрчлөлтийн талаар нэг их санаа зовдоггүй.

Энэ төрлийн арилжаа нь завгүй эсвэл зах зээлд дүн шинжилгээ хийхийн тулд ширээн дээрээ удаан цаг зарцуулах хүсэлгүй хүмүүст тохиромжтой байдаг. Арилжааны стратегиа бий болгосон л бол тэд үүнийгээ удаан хугацаанд хадгалдаг.

Дүүжин арилжаа

Дүүжин арилжааны стратегиуд нь ихэвчлэн богиноос дунд хугацааны төлөвлөгөө байдаг. Тэдгээр нь өдрийн арилжаа ба позицын арилжааны дунд оршдог. Дүүжин арилжаалагчид ихэвчлэн хэсэг хугацааны туршид бий болсон үнийн өөр өөр савлалтыг барьж авахаар зорьдог. Энэ нь дүүжин арилжаалагчид өдөрт хэд хэдэн арилжаа байршуулдаг өдрийн арилжаалагчид эсвэл удаан хугацааны туршид урт эсвэл богино позицоо хадгалдаг позицын арилжаалагчдаас өөрөөр хэдэн долоо хоног эсвэл сарын туршид хэд хэдэн удаа арилжаа хийдэг гэсэн үг юм.

Дүүжин арилжаа нь арилжаачин боломжтой үедээ дээш болон доош савлалтыг тодорхойлоход төвлөрсөн илүү идэвхгүй арилжааны стратеги юм. Тиймээс дүүжин арилжаалагчид тодорхой хугацааны туршид олон арилжаа хийж болох хэдий ч огт позиц нээхгүй байх өдрүүд ч байж болдог.

Скальпинг

Скальпинг бол маш богино хугацаанд аюулгүй байдлыг хангах үүднээс эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэргүй байдлыг ашиглах үйл явц юм. Богино хугацаа гэдэг нь нэг минут шиг богинохон байж ч болно! Эдгээр тэнцвэргүй байдал нь зарах ба авах үнийн зөрүүг (зарах ба авах үнийн зөрүү буюу худалдан авах эсвэл зарах үнийн зөрүү) илүү их эсвэл бага болгож болно. Илүү их зөрүү нь тэдний ашиг ба алдагдалд шууд нөлөө үзүүлдэг тул скальпинг арилжаалагчдын хувьд үүнээс зайлсхийх нь чухал байдаг.

Энэ төрлийн арилжааг өдрийн арилжааны нэг дэд төрөл гэж хэлж болно. Зах зээл ба цаг хугацааг унших чадвартай байхыг шаарддаг эдгээр арилжаа нь осолтой байж болно. Тийм ч учраас скальпинг арилжаалагчид ихэвчлэн арилжааны алгоритм болон програмд найддаг туршлагатай арилжаалагчид байдаг.

Хураангуй

Бид танд арилжааны стратегиуд болон тэдгээрийн суурь үндсийн талаар жишээ танилцууллаа. Алийг нь сонгох нь таны хувийн сонголт байх болно. Та өөрт тохирох арилжааны стратегийн төрлийг олохын тулд бидэнтэй арилжааны демо данс үүсгэх боломжтой.

Та идэвхтэй стратеги хэрэгжүүлж буй эсвэл урт хугацаанд позицоо хадгалж буй эсэхээс үл хамааран таны эрсдэлд оруулж буй мөнгөн дүн таны банкны дансны хязгаартай үргэлж нэг шугаманд байх ёстой. Та өөрийн хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүн болон хүлээхэд бэлэн байгаа эрсдлийн хэмжээний хооронд зөв тэнцвэрийг олвол ашиг олох боломж тань илүү их нэмэгдэх болно.

Мэдээж, таны ямар арилжааны стратеги ашиглаж буйгаас үл хамааран ямар ч баталгаа өгөх боломжгүй. Таны стратеги хичнээн сайн байсан ч тэр тусмаа та дөнгөж арилжаа хийж эхэлж байгаа бол алдагдал хүлээх боломжтой. Эцэст нь хэлэхэд стратеги туршлагыг орлохгүй билээ. Үүний зэрэгцээ хэрэв та анхлан арилжаалагч байлаа ч гэсэн стратегитайгаар арилжаалахад өөрийгөө сургавал та ирээдүйд урт хугацаанд өөртөө талархах нь дамжиггүй юм.

Арилжааны стратегиуд ТАА

Хамгийн шилдэг арилжааны стратеги юу вэ?

Хамгийн шилдэг арилжааны стратеги нь өөрт тань тохиромжтой аргаар эрсдлийг удирдах боломжийг олгодог стратегиуд байдаг. Арилжаан дахь гол зарчим нь өөрийн хувийн хязгаар болон хүлээхэд бэлэн байгаа эрсдлийн хэмжээн дээр үндэслэн мөнгөө удирдах явдал юм.

Анхлагч арилжаалагчдад хамгийн шилдэг арилжааны стратеги юу вэ?

Тренд арилжааны стратегиудаар эхлэхэд хамгийн тохиромжтой байдаг. Учир нь тэдгээр нь танаас зөвхөн нэг зүйл дээр ач холбогдол өгөхийг шаарддаг. Өөрөөр хэлбэл та эерэг эсвэл сөрөг трендийг тодорхойлоод, үүнийгээ дагах ёстой.

Би арилжааны стратеги ашиглан мөнгө олох болов уу?

Арилжааны ямар ч стратеги таны хөрөнгө оруулалт өгөөжөө өгнө гэсэн баталгааг гаргахгүй. Арилжаа хувирамтгай байдаг бөгөөд та алдагдал хүлээж болно. Гэсэн хэдий ч арилжааны стратеги нь танд дагаж мөрдөх ёстой систем, бүтцийг өгдөг бөгөөд эргээд та илүү сайн шийдвэр гаргах боломжой болдог.

Би арилжааны зөв стратегийг хэрхэн сонгох вэ?

Арилжааны зөв стратегийг сонгох нь зах зээл дээр арилжаа хэрхэн явагдаж буй, ямар заалт, дүн шинжилгээгээр үүнд үнэлгээ хийж болохоос хамаардаг. Таны шийдвэр үнэ тренд байгаа, хүрээний, урвуу эсвэл тасрах арилжаа хийж байгаа эсэхийг тодорхойлохоос хамаарна. Та заалтууд болон дүн шинжилгээний арга техникүүдийн талаар илүү сайн мэддэг болох тусам эдгээр загварыг тодорхойлохдоо илүү сайн болох болно.


Энэ материал нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зориулалттай бөгөөд таны бүрэн найдах ёстой санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын бусад зөвлөгөөг өгөх зорилгогүй (өгнө гэж үзэх ёсгүй ) болно. INFINOX нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зөвшөөрөлгүй. Уг материал дээр санал бодлоо нийтэлсэн INFINOX эсвэл аливаа бусад зохиогч нь аливаа хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь аливаа тусгайлсан хүнд тохиромжтой гэж хэлээгүй болно.

гарчиг_илрүүлэх

бичвэр_илрүүлэх

1
2
3
Бүртгүүлэх
Бүртгэл болон баталгаажуулалтаа дуусгахын тулд онлайнаар өргөдөл гаргана уу.
Сан
Захиалга байршуулж тулд эхний мөнгөө хий.
Арилжаа хийх
Таны INFINOX данс бүрэн тохируулагдсан!

3 хялбар алхмаар INFINOX ашиглан арилжаа хийх

3 хялбар алхмаар INFINOX ашиглан арилжаа хийх

1
Бүртгүүлэх
Бүртгэл болон баталгаажуулалтаа дуусгахын тулд онлайнаар өргөдөл гаргана уу.
2
Сан
Захиалга байршуулж тулд эхний мөнгөө хий.
3
Арилжаа хийх
Таны INFINOX данс бүрэн тохируулагдсан!

Арилжааны ололт амжилтууд

awards
ЯЛАГЧ
2021 оны Ultimate
Fintech шагналууд
awards
ЯЛАГЧ

2022 оны урт хугацааны арилжааны Шилдэг Форекс брокер
awards
ЯЛАГЧ
2021 оны Шилдэг Форекс хуулбар
Арилжааны платформ - Африк
awards
ЯЛАГЧ
2021 оны Шилдэг Форекс хуулбар
Арилжааны платформ - Ойрхи Дорнод
awards
ЯЛАГЧ
2020 оны Шилдэг арилжааны
Дансны
Маржингийн ханш
awards
ЯЛАГЧ
Глобал 100
2020 оны ялагч