CFD-г арилжих уу эсвэл үүнд хөрөнгө оруулах уу? Санхүүгийн ертөнцөд анх орохдоо шинэ хүмүүсийн асуудаг асуулт нь энэ юм. Хоёр бүтээгдэхүүн хоёулаа үр ашигтай байдаг нь хариулт нь болно - та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнээ сонгох нь л асуудал юм.

Зөрүүтэй нөхцөлийн гэрээ (CFDs) нь санхүүгийн хэрэглүүрийн үнийн талаар таамаглах уян хатан арга юм. Эдгээр хөрөнгө оруулалт нь танд төрөл бүрийн хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөн дээр эдгээрийг эзэмшихгүйгээр арилжаа хийх боломж олгоно. Зах зээлийн чиг хандлагад тулгуурлан арилжаа хийхийг хүсдэг арилжаалагчдад CFD маш хэрэгтэй боловч илүү их хэмжээний арилжаа хийхэд хангалттай биш байж магадгүй.

Дараах заавар нь хоёр хувилбарыг илүү дэлгэрэнгүй үзүүлэх бөгөөд CFD ба хөрөнгө оруулалтын аль талд нь зогсохоо шийдэхэд тань туслах болно.


Энэ нийтлэлийг товч үзвэл:


 • Үнэ өсөхөд л хөрөнгө оруулагчид ашиг хүртдэг биет хөрөнгөд хөрөнгө оруулахаас арай ялгаатай нь CFD арилжаагаар үнийн өсөлт, бууралтаас ашиг олдог.
 • CFD-д болон биет хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх гол ялгаа нь өмчлөлийн ашиг, хөшүүрэг зэрэг болно.
 • CFD болон хөрөнгө оруулалт нь хоёулаа таны санхүүгийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг болох боломжтой.


CFD арилжаа гэж юу вэ?

Үнийн хөдөлгөөнийг таамаглах үйл явц бол CFD арилжаа юм. Та үндсэн хөрөнгийг худалдаж авахын оронд санхүүгийн хэрэглүүрийн үнийн эсрэг байрлал эзэлнэ гэсэн үг юм. Энэ тохиолдолд алт эсвэл форекс гэх мэтийг бодитоор худалдан авах эсвэл худалдахын оронд та хөрөнгийн үнэ өсөх эсвэл буурах эсэх дээр өөрийн тооцоололд үндэслэн зах зээлд тоглох явдал юм.

Хөрөнгийн энэ шууд бус холбоо нь үнэ өөрчлөгдөхөд та ашиг олох боломжтой болно гэсэн үг юм. Гэхдээ үнэ өсөхөд л ашиг хүртдэг хөрөнгийн жинхэнэ эзэмшигчдээс та ялгаатай нь үнийн өсөлт, бууралтаас та ашиг олох боломжтой болдог.

Та дараах гэрээнүүдийн аль нэгийг байгуулаад үүнийг хийж болно:

Та "богино үргэлжлүүлэх" гэрээ байгуулаад, "худалдах" байрлал эзэлж болно. Энэ нь та хөрөнгийг сонирхож байгаа ч үнээ алдах гэж байх шиг байна гэсэн утгыг илэрхийлнэ.

ЭСВЭЛ

Та "удаан үргэлжлүүлж" гэрээ байгуулаад "худалдан авах" байрлал эзэлж болно. Энэ нь та хөрөнгийг сонирхож байгаа ба үнэ нь өснө гэсэн утгыг илэрхийлнэ.

Та арилжаанаас юу олж авах вэ гэвэл таны байрлал эзлэх үеийн хөрөнгийн үнэ болон таны байрлал хаагдах үеийн хөрөнгийн үнийн зөрүү юм.


CFDs vs. Investments: What’s the Difference Between CFD Trading and Investing?

Хөрөнгө оруулалт гэж юу вэ?

Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь та хөрөнгийг бодитоор худалдан авах явдал юм. Энэ нь CFD-с ялгаатай нь та хөрөнгө оруулалт хийхдээ л эерэг ашиг хүртэнэ. Ийм үед та хөрөнгийг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн эзэмшдэг бол цаг хугацааны явцад хөрөнгийн үнэ өснө гэдэгт итгэлтэй байх ёстой.

Жишээлбэл, танд орон сууцаа худалдах гэж буй найз байгаа гэж бодъё. Та орон сууцыг нь худалдан авах сонирхолтой байгаа ч бүтэн үнийг нь төлөх боломжгүй байв. Ингээд та эцэг эх эсвэл хамтрагчаасаа хамт худалдан авахыг хүснэ. Эцэг эх чинь тус бүр байрны үнийн дүнгийн 20 орчим хувийг, таны хамтрагч 25 хувийг, та үлдсэн 35 хувийг өөрөө төлөв.

Дээрх хүмүүсийн дунд та одоо орон сууцыг 100% эзэмших байгаа. Орон сууцанд оруулсан хөрөнгө оруулалтаас харахад та нар бүгд яах талаар санал бодлоо хэлэх боломжтой. Орон сууцны зах зээлийн үнэ өсөхөд мөн таны эзэмшиж буй орон сууцны үнэ өснө. Хэрэв та хувьцаагаа худалдахаар шийдсэн бол энэ нь ашигтай байх болно.

Үүний эсрэг нь бас үнэн, өөрөөр хэлбэл, орон сууцны зах зээлийн үнэ буурах үед таны хувьцааны үнэ ч мөн адил буурна.

CFD болон хөрөнгө оруулалтын гол ялгаа нь та хөрөнгийг ямархуу их хянаж байгаад оршино. Таны шууд эзэмшдэг хөрөнгө оруулалтаас ялгаатай нь CFD хөрөнгийг сонирхох шууд бус арга юм. Та зөвхөн гаднаас харж байгаа учир танд ямар нэг хяналт байхгүй.

CFD ба хөрөнгө оруулалт: Онцлог ба ялгаанууд

Одоогоор бид CFD болон хөрөнгө оруулалтын үндсийг ийнхүү ойлголоо. Нэг нь танд үнийн өөрчлөлтийн талаар таамаглах боломжийг олгодог бол нөгөө нь танд үндсэн хөрөнгийг (эсвэл хөрөнгийн хэсгийг) худалдан авах боломжийг олгодог гэдгийг бид мэдэж авсан.

Үүнийг харгалзан үзээд CFD болон хөрөнгө оруулалтын мэтгэлцээнд анхаарч үзэх зарим онцлог болон ялгааг энд орууллаа:

CFD

 • Та хөрөнгийн үнийн талаар таамаглаж байгаа.
 • Та санхүүгийн хөшүүрэгтэй байрлал эзэлж болно. Та бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд хөрөнгийн бүтэн үнийг мэдэх боломжтой гэсэн үг юм.
 • Жишээлбэл, хөрөнгийн үнэ USD 500 гэж үзье. Та USD 500 төлөхийн оронд 10X хөшүүргээр USD 50-г эрсдэлд оруулж, бүтэн үнэ авах боломжтой (50 X 100 = 500).
 • Санхүүгийн хөшүүрэг танд асар их ашиг олох боломж олгоно. Гэхдээ энэ нь мөн таны алдагдлыг нэмэгдүүлнэ. Эдгээр эрсдэлийг бууруулахын тулд зохих эрсдэлийн удирдлагын арга хэмжээг авах нь чухал болно.
 • Үнэ хэрхэн өөрчлөгдөхийг бодож байгаагаас тань шалтгаалан өөрийн байрлалаа хадгалах боломжийг CFD олгодог. Таны хөрөнгийн үнэ өсөхөд л ашиг олдог бодит хөрөнгө оруулалтаас ялгаатай нь та зах зээлийн эсрэг бооцоо тавих боломжтой гэсэн үг юм.
 • Та CFD-г хувьцаа, форекс, баялаг, фьючерс, түүхий эд зэрэг олон төрлийн санхүүгийн хэрэглүүрээр арилжаалах боломжтой.

Хөрөнгө оруулалт

 • Та хөрөнгөд шууд хөрөнгө оруулалт хийх үед ямар ч санхүүгийн хөшүүрэг гэж байхгүй. Таны харж буй үнэ бол таны төлөх үнэ.
 • Таны эрсдэл, зардал таны байрлалтай шууд хамааралтай, өөрөөр хэлбэл таны хамгийн их эрсдэл хөрөнгө оруулалтын үнээр хязгаарлагдана.
 • Зарим нөхцөл байдалд хөрөнгө оруулалт хийх нь танд нэмэлт ашиг болно. Жишээлбэл, та компанийн хувьцаа худалдан авбал ногдол ашиг (компанийн ашгаас олгодог жилийн төлбөр) авах ба компанийн үнэд нөлөөлөх асуудлаар санал өгөх боломжтой болно.
 • Та хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийж, арилжаалагдсан хөрөнгө (ETFs) солилцож болно. Та мөн криптовалют гэх мэт бусад хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой.

CFD арилжаа ба хөрөнгө оруулалт: Жишээ

Ижил хөрөнгийн хоёр жишээ авч үзье.

А компани компьютер борлуулдаг. Компанийн нэг хувьцааны үнэ USD 10. Компьютер эрэлттэй байдаг тул цаг хугацааны явцад та компанийн үнэ өснө гэж таамаглаж байгаа.

Дээрх жишээг ашиглавал танд хоёр сонголт байна: CFD ашиглах эсвэл хөрөнгө оруулах. Ийм тохиолдолд та А компанийн хувьцааг бүртгэлтэй хувьцааны үнээр шууд худалдан авахын тулд хөрөнгө оруулалтын платформыг ашиглах сонголттой болно. Хэрэв та компанийн 30 ширхэг хувьцааг USD 10-р худалдан авахаар шийдвэл компанид оруулсан нийт хөрөнгө оруулалт тань USD 300 болно.

А компанид ашигтайгаар CFD арилжаалах тухай

Өөр нэг жишээ бол та хувьцааны үнийг бүтнээр төлөхийг хүсэхгүй байгаа учир 5X хөшүүрэг санал болгодог CFD брокерийн тусламжтайгаар А компани дээр CFD арилжаа хийхээр шийдсэн. Үнийг нь өсөхийг хүлээж, та удаан үргэлжлэх байрлал эзэлсэн.

Энэ нь танд хувьцааны үнийн тавны нэгээр нэг CFD буюу өөрөөр хэлбэл USD 2 маржин худалдан авах боломж олгоно. Энэ жишгээр та 20 ширхэг CFD худалдан авна.

Маржин: USD 2

Худалдан авсан CFD хувьцааны тоо: 20

Нийт хөрөнгө оруулалт: USD 40

Долоо хоногийн дараа хувьцааны үнэ USD 13 болж өснө. Та өөрийн CFD-н хувийг зарж, ашиг олно. Нэгж хувьцааны үнэ USD 3-р өсөж, та 20 ширхэг CFD худалдан авсан тул брокерийн авах шимтгэлийг хасаад та USD 60 ашигтай ажилласан.

Үнийн өөрчлөлт: +USD 3

Нийт ашиг: USD 3 x 20 ширхэг хувьцаа = USD 60

А компанид алдагдалтай CFD арилжаалах

Бидний өмнөх жишээн дээр та анхны хөрөнгө оруулалтаараа USD 2-н ашиг олсон азтай хөрөнгө оруулагч болсон. Одоо үнэ USD 3-р өсөхийн оронд USD 1-р буурсан гэж төсөөлөөд үзье. Одоо хувьцааны үнэ USD 9 болно. Үнэ буурч, та удаан үргэлжлэх байрлал эзэлсэн тул арилжаагаа алдагдалд орууллаа.

Энэ тохиолдолд таны алдагдал 20 ширхэг хувьцааны үнийн зөрүүтэй тэнцэж, мөн брокердоо шимтгэл төлөх болно.

Үнийн өөрчлөлт: -USD 1

Нийт алдагдал: USD 1 x 20 ширхэг хувьцаа = USD 20

Эцэст нь CFD арилжаа хийх эсвэл хөрөнгөд шууд хөрөнгө оруулах таны шийдвэр нь та мөнгөөрөө ​​юу хийхийг эрэлхийлж байгаагаас тань, санхүүгийн зах зээлд хэдэн жил ажилласан туршлагаас тань, хэр их эрсдэл хүлээхэд бэлэн байгаагаас тань, арилжаа хийх, хөрөнгө оруулах ямар стратеги байгаагаас тань шалтгаална.

Мэдээж CFD болон хөрөнгө оруулалт нь хоёулаа таны санхүүгийн ерөнхий төлөвлөгөөний нэг хэсэг байж болох ч тэдгээрийн ялгаа, боломжит үр дүнг ойлгож авах нь санхүүгийн зорилгодоо хүрэхийн тулд эдгээрийг хэрхэн ашиглахыг тодорхойлох түлхүүр болно.

CFD ба хөрөнгө оруулалтын түгээмэл асуултууд

CFD ашигтай юу?

Тийм ээ, ашигтай байж болно. Гэхдээ аливаа санхүүгийн бүтээгдэхүүний нэгэн адил энэ нь эрсдэлтэй тулгардаг ба зарим үед ямар ч ашиг гарахгүй байж болно.

CFD-д хөрөнгө оруулах нь дээр үү эсвэл арилжаалах нь дээр үү?

Энэ нь таны санхүүгийн зорилго болон стратегиас тань хамаарна. Хэрэв та урт хугацааны ашиг олж, хөрөнгийн үнэ өснө гэдэгт итгэлтэй байвал хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Хэрэв та хөрөнгийн үнэ өсөх эсвэл буурах үед ашигтай уян хатан байдлаар богино үргэлжлэх тоглоом тоглохыг илүүд үздэг бол CFD арилжаалах хэрэгтэй.

CFD аюулгүй юу?

Манай CFD-н бүх сонголт аюулгүй бөгөөд санхүүгийн зохицуулагчдын хяналтад байдаг. Гэхдээ CFD бол эрсдэл дагуулдаг санхүүгийн хөшүүрэг бүтээгдэхүүн юм.

CFD хууль ёсных уу?

Бидний санал болгож буй CFD бүр 100% хууль ёсных. Та лицензтэй брокер мөн аюулгүй платформ ашиглаж л байвал бүх зүйл хууль ёсны, аюулгүй, найдвартай үргэлжилнэ.


Энэ материал нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зориулалттай бөгөөд таны бүрэн найдах ёстой санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын бусад зөвлөгөөг өгөх зорилгогүй (өгнө гэж үзэх ёсгүй ) болно. INFINOX нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зөвшөөрөлгүй. Уг материал дээр санал бодлоо нийтэлсэн INFINOX эсвэл аливаа бусад зохиогч нь аливаа хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь аливаа тусгайлсан хүнд тохиромжтой гэж хэлээгүй болно.