Саяхан төв банкнаас шийдвэрүүдээр булсны дараа арилжаачид эдийн засгийн хуанлийн тайван долоо хоногт түр амсхийгээд авсныг буруутгах аргагүй юм. Гэсэн хэдий ч зах зээлийг хөдөлгөх зүйлс үргэлж байсаар байдаг. АНУ дахин нэг удаа анхаарлын төвд ороод байна.

Мягмар гарагт болох АНУ-ын дунд үеийн сонгуулийг ажиглах нь зүйтэй байх юм. Анхандаа Холбооны нөөцийн сангийн мөнгөн сангийн бодлогын хувьд АНУ-ын инфляц чухал байр суурь эзлэх төлөвтэй байсан ч долоо хоногийн сүүлээр АНУ-ын ХҮИ гол асуудал болоод байна. Бусад газруудад Их Британийн 3-р улирлын ДНБ-ийг анхлан харахад эдийн засгийн уналтыг баталгаажуулах хүлээлттэй байна. Мехсикийн төв банк ханшийг дахин ихээр өсгөж буй бөгөөд Латин Америкт инфляцийн асуудал гол анхааралд байна. 

Үзэх: 

 • Хойд Америк – АНУ-ын улирлын дунд үе, ХҮИ-ийн инфляц ба Мичиганы сентимент
 • Европ – ЕХ-ны жижиглэн худалдааны борлуулалт ба 3-р улирлын ИБ-ийн ДНБ
 • Ази – Хятадын ХҮИ-ийн инфляц
 • Латин Америк –Мехсикийн төв банкны хүүгийн ханшийн хамтаар Чили, Мехсик, Бразилын инфляц

Хойд Америк

N.B. Урьдчилсан мэдээнүүд нь хамгийн сүүлийн үеийн боломжит зөвшилцөл юм  

АНУ-ын доллар (USD)

FOMC-ын уулзалтаас өмнө Холбооны нөөцийн сангийн пивотын талаар яриа хэлэлцээ явагдах үед USD-ыг хэд хэдэн гол валютуудын эсрэг залруулах арга хэмжээ авах дарамтад оруулсан байсан. Гэсэн хэдий ч Холбооны нөөцийн сангийн тэргүүн Повелл пивотыг улам цааш түлхсэн бөгөөд USD нь гол USD нь форекс хослолууд дээр ихээхэн хэмжээгээр хүчирхэгжиж байна. Долларын индекс дээрх 10-р сарын хамгийн өндөр ханш 114.00 орчим байгаа нь дараагийн эсэргүүцэл хэдий ч 9-р сарын хамгийн өндөр ханш 114.00 орчим байх эсэхийг ирэх долоо хоногуудад тодорхойлох боломжгүй байна.

USD-ын хүчирхэг байдал энэ долоо хоногт дор хаяж АНУ-ын ХҮИ-ийг хүртэл үргэлжлэх магадлалтай байна. Энэ нь USD-ын хувьд эдийн засгийн хуанли дээрх дараагийн гол томоохон эрсдэлтэй үйл явдал юм. ХҮИ-ийн талаарх сүүлийн үеийн урьдчилсан тооцооллоор гол ХҮИ дээр буурал, үндсэн ХҮИ дээр бага зэргийн өсөлт хүлээгдэж байна. Эдгээр нь шинэчлэгдсэн USD-ын өсөлт рүү чиглэгдэж байна. Энэ нь ямар нэг байдлаар дахин давтагдсанаар ижил үр дүнг авчрах юм.

АНУ-ын улирлын дунд үеийн хувьд хамгийн сүүлийн санал асуулгаас харахад энэ нь Ерөнхийлөгч Биден болон Ардчилсан намынхны хувьд хэцүү үр дүн байх нь харагдаж байна. Politico вебсайт дээрх санал асуулгаас харахад Төлөөлөгчдийн Танхим Бүгд найрамдахчуудын хяналтад орох өндөр магадлалтай байгаа бол Сенат “яаж ч мэдэхээр” байна. Хэрэв Сенатад Бүгд найрамдахчууд амжилтгүй болбол энэ нь дараагийн хоёр жилд Бидений хувьд хэцүүхэн ажил болох юм. Улмаар зах зээлийн нөлөөлөл эрсдлийг сөрөг болгож, USD-д эерэгээр нөлөөлж байна.

Канад доллар (CAD)

Канадын банк мөнгөн сангийн бодлогын ханшийн өсөлтдөө илүү болгоомжтой хандаж байгаа нь CAD-ын гүйцэтгэлд аажмаар нөлөөлж байна. Энэ долоо хоногийн сүүлээрх ажилгүйдлийн мэдээлэлд ажилгүйдэлд эерэг өсөлт гарах бөгөөд Канадын Банкийг улам илүү болгоомжлолд хүргэх ямар нэг зүйл гарах хүлээлттэй байна. Үүний зэрэгцээ хэрэв тосны үнэ өссөөр байвал энэ нь CAD-ын борлуулалтын дарамтыг зарим нэг байдлаар хөнгөвчлөхөд туслах юм.  

 • USD/CAD –Өнгөрсөн долоо хоногийн сүүлээр CAD хүчирхэгжсэн нь уг хослолыг 1.3808 дээр эсэргүүцэлтэй үлдээснээр толгой ба мөрний графикыг сонирхолтой хэтийн төлөвтэй болгож байна. Энэ долоо хоногт 1.3500 орчим дэмжлэг гол байх болно. Одоогоор энэ нь хараахан батлагдаагүй байна.

Өргөн хэрэглээний бараанууд

FOMC уулзалт явагдсанаар АНУ-ын бодит өгөөж нэмэгдэж, USD-ын ханш өссөн. Энэ хоёрын сөрөг хамаарал нь USD-аар үнэлэгдсэн өргөн хэрэглээний бараанд чухал хөдөлгөгч хүч хэвээр үлдээд байна. Улмаар бид алтны хувьд ханш хүчирхэгжих үед зарахыг илүүд үзсээр байна. Мөнгө нь одоогоор ханшаа маш сайн хадгалсаар байна. Гэхдээ хэрэв алт сүүлийн үеийн дэмжлэгийг туршиж үзэхээр ханшаа бууруулбал энэ нь мөнгөнд мөн сөргөөр нөлөөлөх юм. 

Сүүлийн зургаан долоо хоногийн турш тосны ханш өндөр байх хандлагатай болж эхлээд буйг харах нь сонирхолтой байна. Эдийн засгийн уналт болзошгүй байгаа энэ үед гол төв банкнууд ханшаа чангатгасаар байгаа үед тосны хэрэгцээ шаардлагад сөргөөр нөлөөлөх эсэх нь асуулт болж үлдээд байна. Энэ нь тосны үнийн сэргэлтэд дарамт учруулж магадгүй юм. Одоогоор ханш өндөр байна.

 • Брентийн газрын тос –Сүүлийн таван долоон хоногийн турш ханшийн өсөлт нэмэгдэж буй бөгөөд сэргэлт нь ойрын хугацааны баавгай чиг хандлагатай өсөлтийг илүү анхаарал татахуйц болгож байна. Зах зээлийн ханш $100-аас доогуур байх зуур улирал дундын хэтийн төлөв төвийг сахьсан байхаар байна. $93.40 дээрх дэмжлэг гол болоод байна.
 • Алт –Анхдагч ханшийн уналт бодит болж, хөдөлгөөнт дундаж унаснаар энэ нь зах зээлийг ханш хүчирхэг үед зарахад хүргэж байна. Одоо $1670 ба $1690-ийн хооронд эсэргүүцэл гарч ирж байна. Бид $1560 дээр хамгийн бага ханшаа нээж буй $1615 дээрх дарамтыг дэмжиж байна.
 • Мөнгө –Зах зээл сүүлийн дөрвөн сарын турш $17.55/$21.25-ын хооронд хэлбэлзэж буй үед улирал дундын хугацаанд ойрын хугацаанд ханшийн хэлбэлзэлтэй байхаар байна. Ханшийг $18.80/$19.10-аас дээгүүр барих нь бага зэргийн эерэг хандлага харуулж буй ч ойрын хугацааны хэтийн төлөв тодорхойгүй хэвээр байна. 

Волл Стрийт

Бид одоо АНУ-ын орлогын улиралд ороход багахан хугацаа үлдээд буй бөгөөд анх нилээдгүй боломжийн харагдаж байсан зүйлс тааруухан болж эхлээд байна. Сөрөг зааварчилгаа гаргаж буй компаниудын тоо эерэг зааварчилгаа гаргаж буй компаниудаас их байна. Factset-ийн тоо баримтаас харахад холимог орлогын өсөлт (бодит болон одоо хүлээгдэж буй) 2% руу ойртож (2020 оны 3-р улирлаас хойш хамгийн сул) буурсан байна. Энэ нь Волл Стрийт дээрх 10-р сарын өсөлтийг агуулж байсан Холбооны нөөцийн сангийн пивотын хэтийн төлөв байсан мэт санагдаж байна. Одоо энэ нь улам ахиснаар ханш хүчирхэг үед зарах шинэчлэгдсэн хандлагын боломж улам нэмэгдээд байна.

 • S&P 500 фючерс –Холбооны нөөцийн сангийн уулзалтын дараагаас маш хурдацтай унах болсон нь хэтийн төлөвт маш ихээр сөргөөр нөлөөлж байна. 3885/3935 орчмын гол эсэргүүцэл дээр нэмэгдсэнээр зах зээл нь одоо ханш хүчирхэгжих үед зарах эрсдэлтэй тулгараад байна. $3757/3820-ын пивотын түвшин дээрх хамгийн бага өндөр ханш энэ долоо хоногт баавгай хандлагатай байна.
 • NASDAQ 100 фючерс –Техникийн хувьцаанууд өнгөрсөн долоо хоногт унасан нь 11730 дээрх хүчтэй эсэргүүцлийг үлдээж байна. Энэ нь залруулах моментумын тохируулгатайгаар ойрын хугацааны өсөлтийг 10-р сарын хамгийн бага ханш болох 10485-ын туршилтад борлуулах боломж болгож ашиглахыг илүүд үзэж байна.
 • Довын фючерс –Эрсдэл багатай Довын сайн гүйцэтгэл нь NASDAQ-тай харьцуулахад нилээд тод томруун байна. Гэсэн хэдий ч Холбооны нөөцийн сангаас Довд нөлөөлсөн бөгөөд баавгай чиг хандлага эсэргүүцлийг 33100 дээр үлдээж, ойрын хугацаанд залруулах хэтийн төлөвийг харуулаад байна. Дэмжлэг 30875/31400 дээр байна.

Ази:

N.B. Урьдчилсан мэдээнүүд нь хамгийн сүүлийн үеийн боломжит зөвшилцөл юм 

Японы иен (JPY)

Гол зах зээлүүд харьцангуй их эрсдлийн сөрөг хандлагатайгаар арилжаанд оролцож байх зуур JPY-ийн гүйцэтгэл хүчирхэгжих хандлага ажиглагдаад байна. Хэдийгээр энэ нь дахин сэргэсэн USD болон голлох хослолуудад ажиглагдаагүй боловч JPY-ийн гүйцэтгэл хавьгүй илүү байна. Хэрэв FOMC-ийн дараагийн трендүүд голлох форексуудад үргэлжилвэл энэ нь ажиглах ёстой нэг зүйл болох юм.

 • USD/JPY –Ханш өссөн нь хослолыг илүү хувьсамтгай болгож, арилжааны үе шатыг тодорхойгүй болгож байна. Ойрын хугацааны алхмууд одоо илүү хувьсамтгай болсон ч хэтийн төлөвт эерэг хандлага байсаар байна. Дэмжлэгийг 145/146 орчимд барьснаар ханш сулрах үед худалдан авах дуршлыг бий болгосоор байна. 149-өөс дээгүүрх нь 150-аас дээшхи өндөр ханшийг нээнэ.
 • AUD/JPY - Зах зээлийн хөдөлгөөнүүд хавьгүй илүү хувьсамтгай болсон бөгөөд шийдэмгий хандлага багатай байна. Долоо хоногийн эцсийн өсөлт нь 92.85/95.75 түвшинд байна. Энэхүү түвшний хаалтын шугам нь илүү шийдэмгий чиглэлийг бий болгож эхлэх юм.

Австрали доллар (AUD)

Австралийн нөөцийн банк өнгөрсөн долоо хоногт ханшаа 25bps оноогоор өсгөснөөр байр сууриа тодорхой илэрхийлсэн. Хумих бодлого болон муудаж буй эрсдлийн өргөн хүрээний дуршилгүйгээр энэ нь өндөр бета AUD-ыг залруулах дарамтад үлдээж байна.

 • AUD/USD –0.6520 дээрх бух хандлагын уналт нь гурван сарын ханшийн уналтын трэнд дор орж, ханш хүчирхэгжих үед борлуулах стратегийг баталж байна. Бид энэ долоо хоногт хамгийн бага дээд болон өсөх доош чиглэсэн ханшийг эрэлхийлж байна. Ханш дахин 0.6270-ээс доош буух нь 10-р сарын хамгийн доод ханш болох 0.6170-ийг цаг тухайд нь туршиж үзэхэд бидний илүүд үзэж буй зүйлийг нээх болно.

Шинэ Зеландын доллар (NZD)

Илүү хумих бодлоготой Шинэ Зеландын Нөөцийн Банк ихэнх гол форексуудтай харьцуулахад NZD дээр илүү сайн гүйцэтгэлтэй байна. Кивичүүд өнгөрсөн сард USD-ын гүйцэтгэл сайтай байсан. Хэрэв FOMC-ийн дараагийн хандлага энэ долоо хоногт үргэлжилбэл энэ харьцангуй сайн хадгалагдаж буй гүйцэтгэл болох юм.

 • NZD/USD –Энэ хослол сүүлийн үед харьцангуй сайн байгаа бөгөөд ханш уналтыг үргэлжлүүлэх техникийн тодорхой хэтийн төлөв байхгүй байна. Дэмжлэгийн суурь болох 21 өдрийн хөдөлгөөнт дундажийн өсөлт ба RSI моментум 50-иас дээш бөгөөд 0.5650/0.5740-ийн хоорондох дэмжлэгийг хадгалж чадвал сэргэлтийн хэтийн төлөвийг тогтвортой байлгах боломжтой.


Энэ материал нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зориулалттай бөгөөд таны бүрэн найдах ёстой санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын бусад зөвлөгөөг өгөх зорилгогүй (өгнө гэж үзэх ёсгүй ) болно. INFINOX нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зөвшөөрөлгүй. Уг материал дээр санал бодлоо нийтэлсэн INFINOX эсвэл аливаа бусад зохиогч нь аливаа хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь аливаа тусгайлсан хүнд тохиромжтой гэж хэлээгүй болно.

Бүх арилжаа эрсдэл дагуулдаг