АНУ-ын урьдчилсан байдлаарх ДНБ нь жилийн 3-р улиралд дэлхийн эдийн засаг хэрхэн ажилласныг үнэлэх чухал хэмжүүр болно. Гэхдээ арилжаачид 4-р улирал хэрхэн өрнөж буйг харахын тулд 10-р сарын PMI-ийн мэдээг ажигласаар байх болно. Бусад газруудад инфляци, ажилгүйдлийг хамарсан томоохон эдийн засагтай улс орнуудад зориулсан нэгдсэн мэдээлэл байдаг. Хамгийн чухал нь ECB-ийн хувьд хамгийн сүүлийн үеийн ханшийн өсөлтийн хэмжээг тогтоох чухал шийдвэр гарч байна. Энэ нь Канад, Япон, Бразил, Колумбын төв банкуудын ханшийн шийдвэр дээр нэмэлтээр гарна.

Үзэх: 

 • Хойд Америк – АНУ-ын PMI-ийн мэдээ, Хэрэглэгчийн итгэлцэл ба 3-р улирлын урьдчилсан байдлаарх ДНБ. Канадын банк мөн чухал байх болно.
 • Европ –АТБ энэ долоо хоногт гол байр суурь эзэлж байгаа боловч Германы эдийн засгийн чухал мэдээллийг мөн үзэх нь зүйтэй.
 • Ази – Японы банк чухал байх хэдий ч Австралийн CPI мөн чухал байх болно.
 • Латин Америк –Бразил ба Колумб дахь төв банкны шийдвэр дээр нэмээд бүс нутаг даяарх инфляц ба ажилгүйдэл

Хойд Америк

N.B. Урьдчилсан мэдээнүүд нь хамгийн сүүлийн үеийн боломжит зөвшилцөл юм 

АНУ-ын доллар (USD)

USD тогтворгүй гүйцэтгэлтэй үедээ байсан. Нэгдсэн Вант Улсын улс төрийн үймээн самуун, АНУ-ын орлогын улирлаар жолоодогдсон эрсдэлийн дуршилд нэг өдрийн дотор ихээхэн хэмжээний өөрчлөлт гарсан. Энэ нь сүүлийн хэдэн долоо хоногт USD-ын өсөлтийг хязгаарласан. Гэсэн хэдий ч АНУ-ын Сангийн өгөөж дахин өссөнөөр бид USD-ын ханш гол форексийн эсрэг дахин давна гэж хүлээж байна.

Энэ долоо хоногт АНУ-ын мэдээлэл үйл ажиллагааны мэдээлэлд маржийн ахиц гарах төлөвтэй байна. PMI-ийн мэдээллүүд холимог барааны үзүүлэлтийг тэлэх (50-аас дээш) харуулах төлөвтэй байгаа бол удаан эдэлгээтэй бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөх төлөвтэй байна. Жилийн өсөлт +2.0% байх төлөвтэй байгаа 3-р улирлын өсөлтөд гол анхаарлаа хандуулж байна. Атланта дахь ХНС-гийн нэр хүндтэй ДНБ-ийн загвар нь 2.9% -иар өсч байгаа тул хэрэв зөвшилцөлд дээш чиглэсэн гэнэтийн өөрчлөлт тохиолдох юм бол энэ нь USD-ын өсөлтөд түлхэц болох юм.

Канад доллар (CAD)

Энэ долоо хоногт Канадын Банкнаас 50bps эсвэл 75bps оноогоор ханшийн өсөлт хийх эсэх талаар шинжээчдийн дунд маргаан өрнөж байна. Гэсэн хэдий ч өнгөрсөн долоо хоногт үндсэн инфляц хүлээгдэж байснаас 6.9% -иар илүү гарч, суурь инфляци 5.4% хүртэл өссөн нь Канадын банкны ээлжит түрэмгий өсөлтийн түлхэц болох юм. 75bp хашийн өсөлт нь ойрын хугацаанд CAD-ын ханшийг дэмжих юм.

 • USD/CAD –Уг хослол нь ойрын хугацааны залруулалт худалдан авах боломж гэдгийг харуулсан хүчтэй эерэг моментумын тохируулгыг хадгалж байна. Өнгөрсөн долоо хоногт 1.3650 дээрх  дэмжлэгээс харахад 1.3977 гэх өндөр ханшийн дахин туршилтыг тодорхойлох боломжгүй байна.

Өргөн хэрэглээний бараанууд

Үнэт металууд сүүлийн үед илүү хувьсамтгай болсны зэрэгцээ мөнгө ойрын хугацаанд ханш уналтын шинж харуулаад байна.Гэсэн хэдий ч АНУ-ын бондын бодит өгөөжид өсөлт гарсан болон USD хүчирхэгжсэн нь өргөн хэрэглээний бараануудад чирэгдэл болоод байна. Тиймээс бид алт эсвэл мөнгөний ханшид ойрын хугацаанд гарах аливаа хүчирхэгжлийг богино настай гэж харсаар байна.

Дэлхийн эдийн засгийн хэтийн төлөвт (улмаар нийлүүлэлтийн хүлээлтийг нэмэгдүүлж) тасралтгүй буурал гарсан нь тосны үнийг доош чирч байна. OPEC+ -ийн нийлүүлэлт ойрын хугацааны өсөлтийг түр хугацаанд дэмжсэн хэдий ч анхаарал эрэлтийн асуудал руу эргэж хандах үед энэ дэмжлэг нь түргэн байхгүй болох төлөвтэй байна.

 • Брентийн Газрын Тос –Ойрын хугацааны $93 орчим дахь ханшийн хэлбэлзэл өнгөрсөн долоо хоногт хэтийн төлөвийг бүдгэрүүлсэн. Гэсэн хэдий ч өсөлт дахин буурах хандлагатай байгаа тул энэ долоо хоногт $88/$90 орчим дэмжлэг үзүүлэх түвшний туршилтын сөрөг хандлага бий болж байна. Сөрөг ханш нь $83.55-ын доод ханшийг дахин нэг удаа нээж байна. $95/$96 орчим дахь эсэргүүцэл нэмэгдэж байна.
 • Алт –$1615-аас доошлох шийдвэртэй уналт нь хоёр жил хагасын доод түвшинд хүрэх боловч дахин уналтад орох болно. Дараагийн дэмжлэгийн түвшин нь ойролцоогоор $ 1445/$1555 байна. Момент нь маш сөрөг тохируулагдсан хэвээр байгаа бөгөөд ойрын хугацааны өсөлт нь зарах боломж болох юм.
 • Мөнгө –Өнгөрсөн долоо хоногт $18.90/$19.06-гийн хооронд тогтвортой уналтад орсон өсөлтийн улмаас ханшийн доош чиглэсэн дарамт дахин нэмэгдэж байна. Моментум дээр залруулах тохиргоо хийгдэж буй бөгөөд бид $17.95/$18.08 дэмжлэг дээрх дарамт руу ханш хүчтэй үед зарахыг дэмжсээр байна.

Волл Стрийт

АНУ-ын орлогын улирлын эерэг эхлэл нь Волл Стрийтийг дэмжихэд тусалсан. Гэсэн хэдий ч, хэрэв Мөнгөн сангийн өгөөж өссөөр байвал энэ нь корпорацийн ашгийн эерэг моментумыг дарах магадлалтай. Бид ойрын хугацааны өсөлтийг борлуулах боломж гэж харсаар байна.

 • S&P 500 фючерс –Хэтийн төлөв байдал дахин муудаж байна. 3777 дээр бага өндөр эсэргүүцэл үзүүлж, өдөр тутмын RSI-ийг 50-д буулгаж байгаа нь ойрын хугацаанд ханш хүчтэй үед борлуулахыг харуулж байна. Моментум дээр ханш унах магадлалтай байгаа тул 3571 дээр хуучин дэмжлэгийг турших алхам хийгдэхээр харагдаж байна
 • NASDAQ 100 фючерс –10-р сард 11728 дээрх дээд цэгийн дор 11430-д тавигдсан өөр нэг доогуур үзүүлэлт харагдаж байна. RSI 50-аас доош уналттай хэвээр байгаа бөгөөд ойрын хугацааны хүчирхэгжлэл зарах боломж хэвээр байгааг харуулж байна. Бид эхлээд 10715 дээр туршилт хийхийг дэмжиж байгаа боловч 10485-ыг тодорхойлох аргагүй байна.
 • Довын фючерс –Дов нь технологийн хувьд хүчирхэг NASDAQ шиг хүчтэй уналтад ороогүй ч өсөлт одоо шийдэмгий буурч байна. Энэ нь эсэргүүцлийг 30860 дээр үлдээсэн. Моментум буурч байгаа үед энэ нь энэ долоо хоногт 29640 дээрх анхны дэмжлэгийн туршилтыг нээж байна.

Ази:

N.B. Урьдчилсан мэдээнүүд нь хамгийн сүүлийн үеийн боломжит зөвшилцөл юм 

Японы иен (JPY)

USD/JPY ханш 150-д хүрч байгаа тул бид хөндлөнгийн оролцоо хийхээс сэрэмжтэй байх ёстой. JPY-ийн ханш суларсан хэвээр байгаа ч дахин томоохон хөндлөнийг оролцоо хийгдвэл уг сэргэлт огцом буурна. Японы Банк энэ долоо хоногт өгөөжийн муруйг хянаж чадах болов уу? Хэрэв чадах бол энэ нь JPY-д богино хэмжээний өсөлт үзүүлэх магадлалтай. Гэсэн хэдий ч Японы Төв банк хумих бодлогыг баримталдаг  томоохон төв банкуудын араас үлдэж байгаа тул хүүгийн мэдэгдэхүйц зөрүү нь иены хувьд муу тоглодог тул энэ нь богино настай хэвээр байх болно.

 • USD/JPY –150-аас дээш огцом өсөлтийн чиг хандлага 1990 оны 7-р сараас хойш ажиглагдаагүй түвшинд үргэлжилсээр байна. RSI нь одоо гайхалтай өргөжсөн бөгөөд техникийн хувьд хэт өндөр үнээр худалдан авсан байна (мөн хөндлөнгийн оролцооны асар их эрсдэлийг тусгасан). Хэдийгээр дэмжлэгийн суурьгүй хэсэг рүү чиглэх нь үргэлжилсээр байгаа ч огцом ухрах нь улам бүр нэмэгдэж буй эрсдэл юм. Дэмжлэг нь 145/146 орчим байна
 • AUD/JPY – Ойрын хугацааны эрсдэлийн өсөлт 94/95 орчим эсэргүүцэлтэй тулгарлаа. Техникийн хэтийн төлөв нь нилээдгүй төвийг сахисан бөгөөд RSI-ийн ханш нь 50 хүртэл суларсан байна. Анхны дэмжлэг нь 93.15 орчим байна. 94.80-аас дээш байвал нь сайжрал явагдана гэсэн үг юм.

Австрали доллар (AUD)

Австралийн Нөөцийн банк 10-р сарын эхээр хүлээгдэж байснаас бага өсөлт явуулснаас хойш AUD-ийн ханшийн гүйцэтгэл муу байна. Зах зээлийн эрсдэлийн дуршил дахин буурч байгаа энэ үед Австрали доллар зэрэг эерэг эрсдэлтэй валют цаашид муу гүйцэтгэлтэй ажиллахгүй гэж үзэх үндэслэл бага байна. CPI-ийн инфляц 3-р улиралд 7% хүртэл өсөх хүлээлттэй байна. Дээрх аливаа хэвлэмэл урьдчилсан тоо мэдээ нь AUD-г хэсэг хугацаанд амраах боломжийг олгож болох ч энэ нь зөвхөн богино настай байх магадлалтай.

 • AUD/USD –Доош чиглэсэн ханшийн сувгийг туршиж үзсэн ч 0.6345/0.6390-ийн эргэн тойронд эсэргүүцэл хүчтэй болж, өсөлт нь зарах боломж байсаар байна. Бид 0.6170 дээрх доод ханшийн туршилтыг дахин явуулахыг дэмжиж байна.

Шинэ Зеландын доллар (NZD)

Шинэ Зеландын төв банкнаас саяхан явуулсан 50bps онооны өсөлт Австралийн Төв Банкнаас илүү хумих бодлоготой байсан бөгөөд нь энэ нь AUD-ын эсрэг NZD бага зэрэг унах боломжийг олгосон. Гэсэн хэдий ч киви нь USD-ын эсрэг аливаа тасралтгүй сэргэлтийг барихаар тэмцэж буй өргөн хэрэглээний барааны валют болоод байна. Энэ байдлыг Шинэ Зеландын ямар нэг мэдээ өөрчлөх боломжгүй байгаа бөгөөд бид NZD-ыг зарах дарамт дор үлдэнэ гэж хүлээж байна.

NZD/USD –Уг хослол нь сүүлийн долоо хоногт сайн байр суурьтай байгаа ч 10 долоо хоногийн давамгайлсан буурах хандлага хэтийн төлөвд дарамт учруулж байх эрсдэлтэй хэвээр байна. Моментум дээрх үргэлжилсэн сөрөг тохиргоо нь ханш хүчирхэг үед зарах стратегийг баримталдаг. Энэ долоо хоногт 0.5740 дээрх эсэргүүцэлд үзүүлэх хариу үйлдэл чухал байх болно.


Энэ материал нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зориулалттай бөгөөд таны бүрэн найдах ёстой санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын бусад зөвлөгөөг өгөх зорилгогүй (өгнө гэж үзэх ёсгүй ) болно. INFINOX нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зөвшөөрөлгүй. Уг материал дээр санал бодлоо нийтэлсэн INFINOX эсвэл аливаа бусад зохиогч нь аливаа хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь аливаа тусгайлсан хүнд тохиромжтой гэж хэлээгүй болно.