Арилжаа

Нөхцөл

Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Доод хэсэгт бидний санал болгож байгаа бүтээгдэхүүний мэдээлэл болон хэрэглүүрүүдийг харж болно. Эдгээрийг мөн арилжааны платформын хэрэглүүр дээр “баруун дараад” “дэлгэрэнгүй мэдээлэл”дээр дараад харж болно.

Тэмдэг Спред (Зөрүү) Гэрээний хэмжээ Пипийн үнэ Гэрээний валют Арилжааны цагийн хуваарь
Форекс XX XX XX XX XX 0.2
Индекс Тэмдэг Спред (Зөрүү) Спред (Зөрүү) Спред (Зөрүү) Пипийн үнэ 0.2
Түүхий эд Тэмдэг Спред (Зөрүү) Спред (Зөрүү) Спред (Зөрүү) Пипийн үнэ 0.2
Фьючерс CFD Тэмдэг Спред (Зөрүү) Спред (Зөрүү) Спред (Зөрүү) Пипийн үнэ 0.2

Хөшүүрэг

Хөшүүрэг гэдэг нь бага хэмжээний мөнгөө маржин буюу депозит хийснээр арилжаа хийх боломжтой болж байгааг хэлнэ.Энэ нь бага хөрөнгө ашиглан арилжаа хийж байгаа хэрэглэгчидэд маш хэрэгтэй хэрэгсэл юм. Гэсэн хэдий ч эрсдэл нэмэгддэг баалдагдал ч мөн адил хөшүүргээр томордог.

Хэрэглэгчдэд эрсдэлийг бууруулах үр дүнтэй хэрэглүүрүүдийг (ж нь: стоп лосс захиалга) ашиглаж байх мөн хөшүүргээр арилжаа хийж байхдаа мөнгөө зөв удирдахыг хатуу сануулмаар байна.

Хэрэгсэл Марж Хамгийн их хөшүүрэг
Форекс 0.10% 1:1000
Индекс 0.10% 1:1000
Өргөн хэрэглээний бараа 2.00% 1:50
Капитал 10.00% 1:10

Хөшүүргээ өөрчлөхийг хүсвэл хэрэглэгчийн хэсэг руу хандах эсвэл премиум туслах багт хандаарай.

Своп (оноо) Лонг +2.5 Шорт -1.2
1Лот (Форекс) 2.50 USD 1.20 USD
Хэрэгсэл Өдөр тутмын овернайт Гурав нугалсан төлбөр
Форекс Своп Лхагва
Индекс Санхүүгийн шимтгэл Баасан
Түүхий эд Санхүүгийн шимтгэл Аль нь ч биш
Хувьцаа (CFD) Санхүүгийн шимтгэл Аль нь ч биш
Фьючерс (CFD) Аль нь ч биш Аль нь ч биш

Своп

Свопын төлбөр бол захиалгыг нэг шөнийн турш нээлттэй байлгаснаар төлөх санхүүгийн овернайт төлбөр юм. Форексийн хослолын нэг валютын нөгөөтэйгээ харьцах үнийн зөрүүний зардал юм уу санхүүгийн хэрэгслийн хөшүүргийн шууд төлбөр юм. Та нэг бол овернайт шимтгэл төлнө эсвэл авна.

Овернайт шимтгэлийг платформ дээрх хэрэгслүүдийн “бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй” дээр дарж харж болно. Эдгээр нь яг л спредийн төлбөр шиг оноогоор илэрхийлэгддэг ба шөнөдөө таны арилжаанд тохируулагддаг.

Ролловер

Фьючерс гэрээ нь дуусах хугацаатай ба гэрээний дуусах өдөр активыг хүргэж өгдөг. Инфинокс CFD Фьючерсийг санал болгож байна. Энэ нь бидний гэрээ дуусах хугацаагүй, дараагийн үе хүртэл ролл (сунгагдах) хийгдэж хэрэглэгч арилжих эсвэл холд хийх боломжтой.

CFD Фьючерс гэрээ ролл хийгдсэн үед энэ сарын дуусах өдрөөс дараа сарын дуусах өдөр хүртэл гэж тохируулагдсан байдаг. Хоёр үнийн өөрчлөлтийг хэрэглэгчийн дансанд тохируулдаг ба ингэснээр ролловероос үүсэх сул талыг хязгаарлаж өгдөг.

Энд дар Хамгийн сүүлийн үеийн маркетийн сонордуулга

Тэмдэг Бүтээгдэхүүн Ролл хугацаа
VIX Волатилитийн Индекс 12/11/2020

Дээрх хүснэгт зөвхөн жишээ болно

Бүх Фьючерс гэрээний ролловер хугацаа болон хэмжээг арилжааны үндсэн вебсайтаас харж болно.

Тэмдэг Америк Талархалын баяр Талархалын баярын маргааш
SPX500 Эрт хаана @ 20:00 Эрт хаана @ 20:15
NAS100 Эрт хаана @ 20:00 Эрт хаана @ 20:15
US2000 Эрт хаана @ 20:00 Эрт хаана @ 20:15

Дээрх хүснэгт зөвхөн жишээ болно

Маркетийн сонордуулга

Санхүүгийн маркетийн цагийн хуваарь ихэвчлэн Олон нийтийн баяр болон дэлхий дээрх арга хэмжээнүүдийн үеэр засварлагддаг. Дэлхий даяар арилжаалагдаж байгаа санхүүгийн хэрэгсэл тул цагийн хуваарийг нь үе үе тохируулах нь хэвийн үзэгдэл.

Энэхүү хүснэгтэд “энгийн маркет”-ийн цагийн хуваарьт орсон өөрчлөлтүүдийг буюу болж байгаа маркетийн сонордуулгыг харуулж байна.

Хэрэглэгчид маркетийн цагийн хуваарьт өөрчлөлт орох нь маркетийн хөрвөх чадварт их хэмжээний нөлөө үзүүлж үнийн огцом өөрчлөлт болон үнэлгээнд цоорхой гардагыг санаж яваарай. Хэрэглэгчид үргэлж хангалттай хэмжээний маржинтай байж тогтворгүй байдал өндөртэй маркетийн нөхцөлд тодорхой хэмжээнд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.

Энд дар Хамгийн сүүлийн үеийн маркетийн сонордуулга

Маржин Стоп ба Маржин Колл

Хөшүүргэтэй арилжаа хийнэ гэдэг нь бага хөрөнгөөр том арилжаа хийхийг хэлнэ. Энэхүү хөрөнгийг Маржин гэнэ. Хэрэв маркет чиний эсрэг ажиллаж эхэлвэл дансандаа хангалттай хэмжээний маржин байлгаж нээлттэй үлдээх хэрэгтэй.

Хэрэв equity (нээлттэй байгаа арилжааны ашиг/алдагдлын хэмжээ) шаардлагатай маржины 50% руу унахад та “маржин колл” болно. Нэг бол та мөнгө нэмж хийх шаардлагатай болно нэг бол заавал байх маржинаа буулгаж болно. Таны дансны equity байх ёстой маржины 20% руу унавал таны хамгийн том арилжаа болон дараагийн арилжаанууд хаагдаж магадгүй.

Маржин Колл Маржин стоп
Заавал байх Маржины Equity % 50% 20%